Epidemiology of open long bone shaft fractures in the material Department of Orthopaedics and Traumatology in Zielona Góra

Epidemiologia złamań otwartych trzonów kości długich w materiale Oddziału Ortopedyczno-Urazowego w Zielonej Górze

Abstract

The aim of the study was to determine the epidemiology of open long bone shaft fractures treated surgically in the Department of Orthopaedics and Traumatology in Zielona Gora. We analyzed the distribution of open fractures based on gender, age, anatomical region, classifi cation according to Gustilo-Anderson and AO Muller, method of operating supplies and occurred complications. Collected date were covering 4 years period time from 2011 to 2014. Criteria for inclusion to the study met 57 patients. The largest group were male, in the fourth decade of life, with open lower leg fracture type II according to Gustilo-Anderson and type B AO Muller classifi cation, while the most common mechanism of injury was a road accident. Dominating method of operation was two-step procedure (external fi xator with the conversion to intramedullary nail or plate fi xation). 

Streszczenie

Celem pracy było określenie epidemiologii złamań otwartych trzonów kości długich zaopatrzonych operacyjnie w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym w Zielonej Górze. W pracy przedstawiono rozkład złamań otwartych ze względu na płeć, wiek, rejon anatomiczny, podział wg klasyfi kacji Gustilo-Andersona, wg klasyfi kacji AO Muller, sposób zaopatrzenia operacyjnego oraz powikłania z uwzględnieniem danych statystycznych z lat 2011-2014. Kryteria włączenia do badania spełniło 57 pacjentów. Najliczniejszą grupę stanowili mężczyźni w czwartej dekadzie życia, ze złamaniami otwartymi podudzia typ II wg Gustilo-Andersona oraz typ B wg AO Mullera, natomiast najczęstszym mechanizmem urazu był wypadek komunikacyjny. Dominował dwuetapowy sposób zaopatrzenia operacyjnego (stabilizator zewnętrzny z konwersją do zespolenia gwoździem śródszpikowym lub płytą). 

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
MNiSzW - 6; IC - 77,53
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019
1/2019