The effi cacy of two methods of intraarticular injections in patients with degenerative knee disease. Collagen vs hyaluronic acid

Skuteczność dwóch terapii metodą iniekcji dostawowych u pacjentów leczonych z powodu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Kolagen vs kwas hialuronowy

Abstract

Introduction

Intraarticular injection of collagen is a relatively new treatment method. Because of a scale and range of health problems caused by degenerative joints disease, authors decided to evaluate this treatment modality. 

Aim of the study:

The aim of the study was to evaluate the effi  cacy of collagen injections in patients treated for knee degenerative disease and to compare the results with patients treated with standard hyaluronic injections. 

Materials and Methods

A total of 74 patients (54 females, 20 males) were enrolled. Mean age of patients ranged from 28 to 74 years (mean age 60.2 years). The fi rst study group consisted of patients treated with 2 ml collagen solution injection. The second group of patients received injections of 2 ml hyaluronic  acid. The effi  cacy of treatment was evaluated by NRS scale and WOMAC questionnaire. 

Results

There was a signifi cant improvement (p<0.001) in pain and QoL measurements in both study groups. An average diff erence in pain evaluation (NRS scale before and after treatment) was 3.85±0.3 in patients treated with collagen and 3.03±0.24 in hyaluronic acid group. The diff erence of those averages was 0.82 points in favour of collagen treatment modality and hence recognised statistically signifi cant according to established assumptions (p<0.5). 

Discussion

Despite many years of hyaluronians use in clinical practice and numerous papers evaluating the eff ects, intraarticular HA injections still rise controversy, as can be seen in current guidelines of American Association of Orthopaedic Surgeons. On the other hand, there is only limited data available on the effi  cacy of intraarticular collagen treatment. 

Conclusions

The results of the study constitute signifi cant indication for further clinical investigations to establish optimal way to include intraarticular injections of collagen solution in degenerative knee disease treatment schemes and future guidelines. 

Streszczenie

Wstęp

Ze względu na dużą skalę i powszechność problemów zdrowotnych związanych z chorobą zwyrodnieniową stawów oraz częste stosowanie iniekcji dostawowych, postanowiono ocenić ich skuteczność. 

Cel

Celem pracy była ocena skuteczności leczenia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego iniekcjami preparatu kolagenu oraz porównanie  efektów leczenia z grupą pacjentów, u których zastosowano terapię z użyciem kwasu hialuronowego. 

Materiał i metody

Do badania zakwalifikowano 74 osoby – 54 kobiety i 20 mężczyzn, w wieku od 28 do 74 lat – średnio 60,2 roku. W pierwszej grupie pacjentów zastosowany został schemat leczenia przy pomocy iniekcji dostawowych 2 ml preparatu kolagenu. W drugiej, odpowiednio, wykorzystano iniekcje z 2 ml kwasu hialuronowego. Do oceny wyników leczenia użyto skali NRS oraz kwestionariuszy WOMAC. 

Wyniki

W obu grupach badanych zaobserwowano istotną poprawę (p<0,001) we wszystkich ocenianych parametrach. Średnia poprawa w ocenie bólu w skali NRS wyniosła 3,85±0,30 w grupie leczonej kolagenem i 3,03±0,24 w grupie leczonej kwasem hialuronowym. Różnica w tych średnich wyniosła 0,82 pkt. na korzyść leczenia kolagenem i została uznana za istotną statystycznie według przyjętych założeń (p<0,5). 

Wnioski

Wyniki zaprezentowanej pracy stanowią istotną przesłankę dla dalszych badań, które pozwolą na znalezienie optymalnego miejsca zastosowania iniekcji dostawowych preparatu kolagenu w schemacie leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu. 

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
MNiSzW - 6; IC - 77,53
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020