Joint sparing procedures in ankle arthritis – is it feasible?

Czy możliwe i zasadne jest leczenie oszczędzające staw w zwyrodnieniu stawu skokowo-goleniowego?

Abstract

Background

Ankle arthritis is most commonly resulting from trauma. For some young patients joint preserving procedures are superior to arthrodesis or arthroplasty. 

Literature review and case reports

We present a review of current literature regarding treatment of ankle arthritis as a result of malunited ankle fracture, extra-articular deformation and diastasis of syndesmosis. The review is illustrated with clinical cases. 

Conclusion

In selected cases with ankle arthritis join preserving reconstruction is feasible. 

Streszczenie

Wprowadzenie

Następstwa urazów są najczęstszą przyczyną rozwoju zmian zwyrodnieniowych stawu skokowo-goleniowego. Dla niektórych młodych pacjentów leczenie oszczędzające staw jest lepszą alternatywą niż zabiegi usztywnienia lub wymiennej plastyki stawu. 

Przegląd piśmiennictwa

Prezentujemy aktualne piśmiennictwo dotyczące leczenia pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi na tle nieprawidłowo nastawionych złamań kostek goleni, deformacji pozastawowych oraz rozejścia więzozrostu. Materiał ilustrujemy przypadkami klinicznymi. 

Wnioski

U wybranych pacjentów z rozwijającymi się zmianami zwyrodnieniowymi stawu skokowo-goleniowego zasadne i możliwe jest leczenie oszczędzające staw. 

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019
1/2019