The Octopus system for acetabular reconstruction in total hip prosthesis loosing

Operacje rewizyjne stawu biodrowego z zastosowaniem pierścienia Octopus

Abstract

Introduction

Total cementless revision replacement is at present an accepted treatment in hip prosthesis loosing. Octopus revision system is one the systems using in patients with severe bone defi ciency of the bone acetabulum. 

Material et methods

Seventeen revision hip arthroplasties with Octopus system were performed between 2004 and 2008. The mean age of the patient at the time of the operation was 66 years (range 38 to 87 years). The mean follow-up was 8 years (range 7 to 11 years). For four patients the cause of treatment was RA, for 8 it was the implication of idiopathic osteoarthritis of the hip, and fi ve were operative due to degenerative changes secondary to developmental hip dysplasia and hip joint dislocation. From the number of 17 patients we evaluated in the last examination the 15 of them, cause 2 patients died. The patients were clinically and radiologically evaluated preoperatively, postoperatively, and at fi nal examination. The clinical state was evaluated with Harris hip score and WOMAC scale. We based our radiological examination on Hip Society system. 

Results

The average preoperative Harris score for the group of patients was 30, WOMAC score 77. After an average of 8-years follow-up 11 hips were considered excellent, with average Harris score of 93, WOMAC Score of 4. All patients had increased function and decreased pain. The radiograms of all patients revealed that the acetabular and femoral components were correctly positioned with no radiographic evidence of loosening in the last examination. The stem was neutral-oriented in all hips. In 4 cases the screws which stabilized the rim fractured leaded to rim migration. The next revision surgery were necessary. 

Conclusion

Clinical and radiological evaluation of our material showed that the Octopus revision system in the treatment of hip prosthesis loosing with bone defi ciency allows regaining good lower limb function, which helps the patients staying less dependant on the surrounding environment. The most important side eff ect is the fracture of the screws and the rim migration. 

Streszczenie

Wstęp

Operacje rewizyjne stawu biodrowego wiążą się z koniecznością implantacji wszczepu w obrębie panewki z dużymi ubytkami kostnymi. Jednym ze sposobów osadzenia panewki endoprotezy w takiej panewce kostnej jest użycie pierścienia stabilizującego Octopus. 

Materiał i metoda

W latach 2004-2008 operacjom rewizyjnym z użyciem pierścienia stabilizującego Octopus poddanych było 17 pacjentek. Cztery chore operowane były z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów, pięciu chorych z powodu następstw rozwojowego zwichnięcia stawów biodrowych i osiem z powodu idiopatycznych zmian zwyrodnieniowych bioder. Leczenie operacyjne było wieloetapowe. Zabiegiem, który poddaliśmy ocenie był ostatni z użyciem pierścienia stabilizującego. W 13 przypadkach obluzowaniu ulegała panewka osadzona na cement, w 4 bezcementowa. W 4 przypadkach wymiana dotyczyła też trzpienia endoprotezy. W jednym przypadku operacja rewizyjna z użyciem pierścienia Octopus była ostatnim etapem obluzowania septycznego. Średni wiek pacjentów w czasie ostatniej operacji wyniósł 66 lat (38-87 lat). Średni okres obserwacji wynosi 8 lat (7-11 lata). Badaniu końcowemu poddanych było 15 chorych, dwie chore zmarły. Ocenę wyników oparliśmy o badanie kliniczne (HHS, WOMAC) i badanie radiologiczne. 

Wyniki

Średnia punktacja przedoperacyjna wg HHS wynosi 30,3, WOMAC 77,5. Po 8-letniej obserwacji wyniki operacji stawu biodrowego z użyciem pierścienia Octopus w 11 przypadkach ocenione zostały przez chorych jako bardzo dobre. Średnia skala HSS wyniosła 93,4, średnia Womac 4,0. U wszystkich pacjentów stwierdzono poprawę funkcji i ustąpienie dolegliwości bólowych. Wykonane radiogramy wykazują prawidłowe ustawienie panewki i trzpienia stawów biodrowych, a także przebudowę przeszczepów kostnych wokół osadzonej panewki. W czterech przypadkach stwierdzono pęknięcie śrub stabilizujących pierścień i jego migrację i konieczność ponownej operacji rewizyjnej. 

Wnioski

Ocena kliniczna i radiologiczna naszego materiału wykazała, że realloplastyka stawu biodrowego z użyciem pierścienia Octopus pozwala na osadzenie endoprotezy w panewce z dużymi ubytkami kostnymi i odzyskanie dobrej funkcji kończyn dolnych, co uniezależnia tych chorych od otoczeni. Najpoważniejszym powikłaniem jest złamanie śrub stabilizujących pierścień. 

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020