Mortise view of the ankle – technical note

Projekcja „na widełki” stawu skokowego – uwaga techniczna

Abstract

Background

Mortise view is one of basic and commonly used ankle x-rays. 

Technique

The positioning technique for mortise view described in most textbooks does not produce a perfect view in all patients. We propose to use intermalleolar line as a reference point, which should be positioned parallel to the cassette.  

Conclusion

In mortise view the ankle should be positioned with intermalleolar line parallel to the cassette. 

Streszczenie

Wprowadzenie

Projekcja „na widełki” stawu skokowego jest jedną z podstawowych i najczęściej wykonywanych projekcji radiografi i klasycznej. 

Technika

Proponowany w większości podręczników sposób pozycjonowania nie pozwala na uzyskanie idealnej projekcji u wszystkich pacjentów. Proponujemy, żeby jako punkt odniesienia przy pozycjonowaniu przyjmować linię międzykostkową, która powinna być równoległa do matrycy. 

Wnioski

Przy wykonywaniu projekcji „na widełki” stawu skokowego należy ustawiać staw skokowy tak, żeby linia międzykostkowa była równoległa do matrycy. 

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019