Operative treatment of radial neck fractures in children – Metaizeau technique

Leczenie operacyjne złamań szyjki kości promieniowej metodą Metaizeau u dzieci

Abstract

Introduction

The area of the elbow joint is exposed to frequent damage in children. Among them, the fracture of proximal radial bone may, depending on the type and the extent of bone fragments displacement, constitute a clinical problem, especially because of the possible consequences of open reduction. Metaizeau technique reduces the risk of their occurrence. 

Objective

The aim of the present paper is to present treatment results of proximal radial bone fractures in children using Metaizeau technique. 

Material and methods

The present study is based on data obtained from the medical histories of 24 patients treated in the years 2011-2015. The clinical parameters analysed included the extent of bone fragment displacement, sex and age of the patient at the time of the injury, and result of the applied operative treatment. 

Results

Results of the operative treatment are presented with Tempelton-Graham scale, based on post-operative clinical follow-up 16 to 20 weeks after surgery. 

Conclusions

The results of treatment have proven the eff ectiveness of closed reduction of fracture of the radial bone with the intramedullary stabilization (ESIN). The main proof of this was the lack of postoperative complications and quicker restoration of the range of motion in the elbow joint. 

Streszczenie

Wstęp

U dzieci okolica stawu łokciowego jest narażona na częste uszkodzenia. Spośród nich, złamania szyjki kości promieniowej mogą w zależności od typu i stopnia przemieszczenia odłamów stanowić problem kliniczny, szczególnie ze względu na możliwe następstwa repozycji otwartej. Technika operacyjna stabilizacji złamania głowy kości promieniowej metodą Metaizeau pozwala na zmniejszenie ryzyka ich wystąpienia. 

Cel pracy

Prezentacja wyników leczenia złamań bliższego odcinka kości promieniowej u dzieci metodą Metaizeau. 

Materiał i metody

Praca obejmuje analizę danych uzyskanych z historii chorób 24 pacjentów leczonych w Klinice w latach 2011-2015. Analiza materiału klinicznego obejmowała stopień przemieszczenia odłamu, płeć, wiek pacjenta w momencie urazu oraz wynik zastosowanego leczenia operacyjnego. 

Wyniki

Na podstawie obserwacji klinicznej w okresie między 16. a 20. tygodniem od zabiegu operacyjnego wyniki zastosowanego leczenia operacyjnego przedstawiono przy użyciu skali Tempelton-Graham. 

Wnioski

Odnotowane wyniki leczenia dowiodły skuteczności zamkniętej repozycji złamania szyjki kości promieniowej z jej śródszpikową stabilizacją (ESIN). Głównym tego dowodem był brak powikłań pooperacyjnych oraz szybsze odzyskanie sprawności stawu łokciowego. 

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020