Antithrombotic prophylaxis and salvage procedures in microsurgery – a review

Profilaktyka przeciwzakrzepowa i zabiegi ratujące w mikrochirurgii – przegląd piśmiennictwa

Abstract

Antithrombotic prophylaxis for microvascular anastomoses is an important problem in microvascular surgery, including replantation, reconstructions and free fl aps transfers. There is no consensus concerning effi cacy of particular antithrombotic drugs and, likewise, there is not one, commonly accepted guideline for postoperative management in microsurgery. Most commonly used medication includes acetylsalicylic acid, heparin and dextran. The paper presents mechanism of action of these drugs and guideline of their use in microsurgical procedures at the perioperative period. The salvage procedures useful in critical situations at risk of failure of replanted limb or transferred fl ap caused by disturbation of infl ow or outfl ow of the blood are discussed.

Streszczenie

Zapobieganie powikłaniom zakrzepowym w zespoleniach mikronaczyniowych jest ważnym elementem postępowania okołooperacyjnego przy wykonywaniu replantacji, lub w chirurgii rekonstrukcyjnej przy przenoszeniu wolnych płatów tkankowych. Opinie na temat skuteczności poszczególnych leków przeciwzakrzepowych nie są jednoznaczne, podobnie nie ma jednego, powszechnie akceptowanego algorytmu postępowania okołooperacyjnego w mikrochirurgii. Najczęściej stosowane są trzy preparaty: kwas acetylosalicylowy, heparyna i dekstran. W pracy przedstawiono mechanizm działania tych preparatów i zasady ich stosowania przy operacjach mikrochirurgicznych w okresie okołooperacyjnym. Omówiono także zabiegi ratujące w zagrożeniach replantowanej części kończyny, lub przeniesionego płata tkankowego, wywołanych zaburzeniem dopływu, lub odpływu krwi.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019
1/2019