The infl uence of intramedullary retrograde femoral nail on function of the patello-femoral joint

Wpływ gwoździa śródszpikowego wstecznego udowego na funkcję stawu rzepkowo-udowego

Abstract

Introduction

The insertion of retrograde femoral nail injuries the articular surface of intercondylar fossa. Patella makes contact with this place when the knee is fl exed between 30o and 60o. 

Aim of the study

The aim of this study was an examination of patello-femoral joint after insertion of retrograde femoral nail. 

Material and methods

The study group consists of 29 patients treated because of fracture of distal part of femur without the injury of epiphysis and 19 patients with neoplasms, which were stabilized after lesion resection with retrograde femoral nails. The following parameters were evaluated: correctness of femoral axis, knee range of movement, patello-femoral joint’s crepitations, proper track of the patella. 

Results

Fracture healing was obtained in 27 patients. Only 3 patients had pain. The injury of patella occurred in 2 patients when the end of the nail was proud above intercondylar fossa. Crepitations were noted in 6 patients. The axis of femur was correct in all evaluated patients. 

Conclusions

Correctly inserted retrograde femoral nail does not infl uence on patello-femoral joint function. 

Streszczenie

Wstęp

Wprowadzenie wstecznego gwoździa udowego uszkadza powierzchnię stawową wcięcia międzykłykciowego kolana. Rzepka kontaktuje się z tym miejscem przy zgięciu kolana miedzy 30° a 60°. 

Cel pracy

Celem pracy była ocena stawu rzepkowo-udowego po wprowadzeniu gwoździa. 

Materiał i metody

Badaniem objęto 29 chorych, którzy doznali złamania na obwodzie kości udowej bez uszkodzenia nasady i 19 chorych na nowotwory, u których po odcinkowej resekcji guza zespolono odłamy wstecznym prętem śródszpikowym udowym. Oceniono poprawność osi kości udowej, zakres ruchów kolana, bolesność, krepitacje w stawie rzepkowo-udowym oraz tor rzepki. 

Wyniki

Zrost złamania uzyskano u 27 chorych. Bóle odczuwały tylko 3 osoby. U dwóch doszło do uszkodzenia rzepki, gdy pręt wystawał ponad wcięcie międzykłykciowe. Krepitacje stwierdzono u 6 chorych. Oś kości udowej u wszystkich operowanych była prawidłowa. 

Wnioski

Prawidłowo wprowadzony wsteczny pręt udowy nie wpływa na funkcję stawu rzepkowo-udowego. Słowa 

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2022
4/2021
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020