Method for measurement of posterior column parameters in sagittal computer tomography reconstruction of the lumbar spine

Metoda pomiaru parametrów tylnej kolumny kręgosłupa lędźwiowego ze strzałkowego przekroju tomografii komputerowej

Abstract

Degenerative changes of the lumbar spine have diverse radiological manifestations. These include intervertebral disc bulging, hypertrophy of the facet joints and Baastrup’s sign. Posterior column elongation can decrease of segmental and global lordosis. Here we propose a measurement method for evaluating the posterior column of the lumbar spine in the sagittal plane.

Streszczenie

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego ma różnorodne manifestacje radiologiczne. Należą do nich uszkodzenie krążka międzykręgowego, przerost stawów międzykręgowych, objaw Baastrupa. Wg jednej z koncepcji wydłużenie kolumny tylnej może zmniejszać lordozę kręgosłupa lędźwiowego. Proponujemy metodę pomiarową do oceny kolumny tylnego kręgosłupa lędźwiowego w płaszczyźnie strzałkowej.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019