Bone cement implantation syndrome

Zespół implantacji cementu

Abstract

Bone cement implantation syndrome (BCIS) is a dangerous phenomenon occurring in patients undergoing cemented arthroplasty. Till today there is no widely agreed on definition. For this reason, the true incidence of complications is not known. BCIS is characterized by hypoxia, hypotension with or without changes in the level of consciousness, even complete loss of consciousness. BCIS may even cause cardiovascular collapse requiring cardiopulmonary resuscitation. There are several risk factors that may help predict which patients are at increased risk of developing this complication. In this group, selection for uncemented arthroplasty may be the best way to decrease perioperative morbidity and mortality. There are also several risk factors that are indications for considering extended haemodynamic monitoring.

Streszczenie

Zespół implantacji cementu (ZIC) jest zagrażającym życiu powikłaniem operacji endoprotezoplastki cementowej. Największe ryzyko towarzyszy wymianie stawu biodrowego i kolanowego. Do dziś nie ustalono jednolitej definicji ZIC. Z tego powodu dokładna częstość jego występowania nie może być ustalona. ZIC manifestuje się hipoksją, hipotensjąz możliwym współwystępowaniem obniżonego poziomu świadomości, do utraty przytomności włącznie. W swej najcięższej postaci doprowadza do depresji krążeniowo-oddechowej wymagającej wdrożenia czynności resuscytacyjnych. Zidentyfikowano czynniki ryzyka pozwalające wyodrębnić grupę pacjentów szczególnie narażonych na rozwój ZIC. Osoby te mogą odnieść korzyść z prowadzenia rozszerzonego monitorowania hemodynamicznego. Wybór protez bezcementowych może być dla nich najlepszym sposobem ograniczenia okołooperacyjnej zachorowalności i śmiertelności.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019
1/2019