Manual modeling of the antibiotic loaded spacer with patients undergoing a two-stage procedure of total hip joint replacement

Ręczne modelowanie antybiotykowego „spacera” z cementu akrylowego u pacjentów poddawanych procedurze dwuetapowej realoplastyki stawu biodrowego

Abstract

Two-stage reimplantation of hip joint endoprosthesis is a recognised procedure in treatment of prosthesis-related infections of hip joint. In the thesis, the authors present a simple technique of manual modeling of the spacer taking into account the shape of a bone site after removal of the endoprosthesis considering the required orientation of the spacer and the joint congruence.

Streszczenie

Dwuetapowa rewizja endoprotezy stawu biodrowego jest uznaną procedurą w leczeniu okołoprotezowych infekcji stawu biodrowego. W pracy autorzy przedstawiają prostą technikę ręcznego modelowania spacera uwzględniającą kształt loży kostnej po usunięciu endoprotezy z uwzględnieniem pożądanej orientacji spacera i kongruencji stawu.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020