Proximal femoral fracture in the elderly and the withholding of informed consent to surgery. How to give the optimal treatment in accordance with the law?

Złamanie bliższego końca kości udowej (BKKU) u osób starszych a brak świadomej zgody na operację. Jak w zgodzie z prawem zapewnić optymalne leczenie?

Abstract

Proximal femoral fractures (PFF), especially neck-of-femur fractures (NOF), are common injuries reported in the daily activities of trauma and orthopaedics departments in Poland and abroad. In order to minimise the risk of death and serious complications it is necessary to focus as much as possible on the early and optimal preparation of the patient for the surgical procedure. From the legal point of view the diffi culties in the eff ective surgical treatment of PFF patients arise from the relatively frequent situations in which, due to various reasons connected with the mental state of patients, as well as their general internal medical conditions, they are unable to give informed consent to the surgical procedure. The aim of this paper is to present the correct procedure in the case of patients who cannot give informed consent to the surgical treatment of PFF.

Streszczenie

Złamania bliższego końca kości udowej (BKKU), a w szczególności złamania szyjki kości udowej to częste urazy spotykane w codziennej działalności oddziałów urazowo-ortopedycznych w Polsce i na świecie. Dla zminimalizowania ryzyka śmierci i wystąpienia groźnych powikłań konieczne jest w miarę możliwości szybkie, optymalne przygotowanie pacjenta do zabiegu chirurgicznego. Z prawnego punktu widzenia pewnych trudności z podjęciem szybkiego leczenia operacyjnego pacjentów ze złamaniem BKKU dostarczają te stosunkowo częste sytuacje, w których pacjent z przyczyn ogólnointernistycznych lub psychiatrycznych nie jest w stanie w sposób świadomy wyrazić zgody na zabieg operacyjny. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie prawidłowej procedury postępowania z pacjentami, którzy nie są w stanie w sposób świadomy wyrazić zgody na leczenie operacyjne w przypadku złamania BKKU.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020