Knee arthroscopy in children and adolescents

Artroskopia stawu kolanowego u dzieci i młodzieży

Abstract

With the dynamic growth of sports culture comes an increased percentage of children participating in sport activities and exposed to a signifi cant risk of injury. Simultaneously, the progress made in arthroscopic techniques has led to the development of a new fi eld in medicine, i.e. paediatric sports medicine. Nevertheless, arthroscopic procedures in children give rise to much controversy among health professionals who argue against them mainly citing the lack of objective indications to perform arthroscopic surgery of the knee in skeletally immature patients. The purpose of this publication is to evaluate the diagnostic and therapeutic approaches to traumatic injuries of the knee in patients during the period of active growth, where arthroscopy has proven to be an appropriate and valuable therapeutic method. The paper also defi nes indication criteria for arthroscopic treatments and outlines the surgical techniques in use.

Streszczenie

Wraz z dynamicznym rozwojem kultury sportowej, wzrasta odsetek dzieci uprawiających sport obarczony wysokim ryzykiem urazowym. Jednocześnie postęp jaki dokonał się w artroskopii, stworzył nową dziedzinę medycyny jakim jest dziecięca medycyna sportowa. Zabiegi artroskopowe u dzieci budzą jednak wiele kontrowersji wśród lekarzy, którzy swoje negatywne stanowisko argumentują głównie brakiem obiektywnych wskazań do wykonania operacji artroskopowej stawu kolanowego w okresie dojrzewania szkieletowego. Zadaniem tej publikacji jest ocena metod diagnostycznych i leczniczych stosowanych w pourazowych uszkodzeniach stawu kolanowego u osób w okresie wzrastania, u których to artroskopia okazała się właściwą i wartościową metodą terapeutyczną. W pracy określono również wskazania do artroskopowych zabiegów leczniczych i przedstawiono zarys wykorzystywanych technik operacyjnych.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019