Radiologic decision – making in preoperative planning of the treatment of Adolescent Idiopathic Scoliosis in the Department of Orthopaedics of the Medical University of Gdansk

Radiologiczne planowanie przedoperacyjne w leczeniu skoliozy idiopatycznej dorastających w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Abstract

The major surgical goals in the treatment of adolescent idiopathic scoliosis (AIS) include safely obtaining correction of all aspects of the deformity and providing good coronal and sagittal balance with as few fused motion segments as possible. Patient radiographic evaluation is an essential point in the decision-making process and determines the selection of the specifi c treatment design. The choice of correct fusion levels in AIS is complex and perfect radiographic planning algorithms are needed to aid in making that decision. In this article, a complete discussion was presented on radiological preoperative aspects of AIS, such as the Cobb angle, frontal and saggital balance, curve pattern Lenke classifi cation, and the length and levels of fusion. We intended to present a typical way of radiologic preoperative evaluation of patients in the Department of Orthopaedics of the Medical University of Gdansk (Dpt of Ort, MUG) scheduled for the posterior corrective sugery due to severe AIS.

Streszczenie

Głównymi celami leczenia operacyjnego chorych ze Skoliozą Idiopatyczną Dorastających (SID) są: bezpieczna korekcja we wszystkich płaszczyznach z odtworzeniem prawidłowego balansu, z jak najmniejszą ilością kręgów objętych stabilizacją i spondylodezą. Niezwykle istotnym aspektem skutecznego i odpowiednio dobranego leczenia operacyjnego deformacji kręgosłupa oraz prawidłowego doboru poziomu stabilizacji jest właściwe radiologiczne planowanie przedoperacyjne. W poniższym artykule przedstawiono aspekty takie jak: kąt Cobba, balans w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej, klasyfi kację wg Lenke i inne, a także omówiono szereg czynności następujących po sobie z wykorzystaniem radiologicznych technik cyfrowych przeprowadzanych rutynowo w planowaniu przedoperacyjnym w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed).

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020