Surgery technique of an anatomical MPFL reconstruction using allograft in children with recurrent patellar dislocation

Technika chirurgiczna anatomicznej rekonstrukcji MPFL przy użyciu alloprzeszczepu u dzieci z nawracającym zwichnięciem rzepki

Abstract

Purpose: The objective of the study was to demonstrate the surgical technique of medial patellofemoral ligament reconstruction with a cadaver’s allograft in children.

Methods: 15 children in age 12 to 15 years with recurrent patellar dislocation underwent MPFL reconstruction. Surgery was performed using cadavers’ allograft. The mean age of the patients was 13.1 years and the mean follow-up was 14 months. All patients were evaluated clinically and radiologically. Kujala score questionnaire was used pre-operatively and 18 to 24 months post-operatively to estimate the results of our treatment.

Results: We present details and effi ciency of the mpfl reconstruction with cadaver’s allograft. The results in 96% of patients were rated as good or very good on the basis of Kujala score.

Conclusions: In our opinion described technique is simple and allows sparing hamstring muscles for further reconstruction. It also reduces time of the surgery and post-operative pain with a good outcome in follow – up results.

Streszczenie

Cel pracy: Autorzy przedstawiają chirurgiczną technikę anatomicznej rekonstrukcji MPFL u dzieci z nawrotowym zwichnięciem rzepki.

Metody: 15 dzieci w wieku od 12 do 15 lat z nawracającym zwichnięciem rzepki poddano rekonstrukcji MPFL. Średni wiek pacjentów wynosił 13,1 lat, a średni okres obserwacji 14 miesięcy. Wszystkich pacjentów poddano ocenie klinicznej i radiologiczniej. Do oceny wydolności stawu kolanowego użyto kwestionariusz Kujala-Score. Zastosowano go przed przed zabiegiem i od 18 do 24 miesięcy po operacji.

Wyniki: Wyniki 96% pacjentów zostały ocenione jako dobre lub bardzo dobre. 

Wnioski: Naszym zdaniem technika jest prosta, skuteczna i pozwala zachować mięśnie zginacze do ewentualnych dalszych zabiegów operacyjnych. Skraca się również czas zabiegu operacyjnego i ból pooperacyjny.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019