Analysis of surgical treatment of lumbar spondylolisthesis in years 2008-2016 in Regional Specialist Hospital in Olsztyn – Orthopedics Traumatology and Spine Surgery Department

Analiza wyników leczenia operacyjnego kręgozmyku w odcinku lędźwiowym na przestrzeni lat 2008-2016 w Oddziale Klinicznym Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Chirurgii Kręgosłupa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Abstract

The spondylolysthesis is one of the forms of chronic spinal instability. Its essence is the forward displacement of the front of the vertebra with respect to the vertebra below. Surgical treatment is required in 3-5% of patients with spondylolisthesis. Absolute indications for surgical treatment are neurological deficits arising in the course of the disease. In the Orthopedics Traumatology and Spine Surgery Department of the Regional Specialist Hospital in Olsztyn, in the years 2008-2016, 110 patients were operated due to spondylolisthesis. Authors in the following study compared the efficacy of MISS and ORIF treatment and presented functional results of surgical treatment evaluated according to COMI and ODI questionnaires. It has been shown that surgical treatment is an effective form of therapy that improves patient comfort and quality of life.

Streszczenie

Kręgozmyk (łac. spondylolysthesis) jest jedną z form przewlekłej niestabilności kręgosłupa. Jej istotą jest przemieszczenie ku przodowi przedniej części kręgu w stosunku do kręgu położonego poniżej. Leczenie operacyjne jest wymagane u 3-5% pacjentów chorujących na kręgozmyk. Bezwzględnym wskazaniem do leczenia operacyjnego są deficyty neurologiczne powstające w przebiegu choroby. W Oddziale Klinicznym Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Chirurgii Kręgosłupa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie w latach 2008-2016 zoperowano 110 pacjentów z powodu kręgozmyku. Autorzy w poniższej pracy porównali skuteczność leczenia technikami MISS i ORIF i przedstawili wyniki czynnościowe leczenia operacyjnego ocenione według kwestionariuszy COMI i ODI. Wykazano, że leczenie operacyjne jest skuteczną formą terapii poprawiającą komfort i jakość życia pacjentów.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019