Analysis of surgical treatment of degenerative scoliosis

Analiza wyników leczenia operacyjnego skolioz degeneracyjnych

Abstract

Degenerative scoliosis is a severe issue with increasing prevalence among aging population. Surgery is an effective treatment. Authors presented collective means of surgical treatment of degenerative scoliosis in years 2008-2016 in Orthopedics, Traumatology and Spine Surgery Department in Regional Specialist Hospital in Olsztyn, where during that period 40 patients were operated. Subjective outcomes were measured using COMI and ODI forms. It has been shown that surgical treatment is effective, it improves quality and comfort of life. At the same time operative treatment is not free of complications, and doesn’t eliminate all of complaints.

Streszczenie

Skolioza degeneracyjna jest ciężką chorobą o rosnącej częstości występowania w starzejącym się społeczeństwie. Leczenie operacyjne jest skuteczną metodą terapii. Autorzy przedstawili zbiorcze metody leczenia operacyjnego skoliozy degeneracyjnej w latach 2008-2016w Klinicznym Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Chirurgii Kręgosłupa w Olsztynie, w którym w tym okresie zoperowano 40 pacjentów z tym schorzeniem. Badano również subiektywneoceny wyników leczenia operacyjnego u pacjentów ankietowanych przy pomocy formularzy COMI i ODI. Wykazano, że leczenie operacyjne jest skuteczną metodą terapii poprawiającą jakość i komfort życia pacjentów. Jednocześnie leczenie operacyjne jest obarczone powikłaniami i nie eliminuje wszystkich dolegliwości.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019