Konrad Biesalski – wybitny niemiecki ortopeda, rodem z Ostródy i jego przyjacielskie relacje z polskimi kolegami

Konrad Biesalski – wybitny niemiecki ortopeda, rodem z Ostródy i jego przyjacielskie relacje z polskimi kolegami

Abstract

Konrad Biesalski urodził się w Ostródzie 14 listopada 1868 roku w ówczesnych Prusach Wschodnich. Studia medyczne rozpoczął w Halle, a ukończył je w 1894 roku w Berlinie. Głównym jego trendem kształcenia były pediatria, chirurgia i ortopedia. Praktykował krótko w Würzburgu, a następnie w Szpitalu Miejskim w Berlinie, gdzie później stanął na czele Departamentu Ortopedycznego. Początkowo pełnił również funkcję kierownika Oddziału Ortopedycznego i Zakładu Radiologii w Urban-Krankenhause, a następnie dyrektora w Berlińsko-Brandenburskim Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym dla kalek. Odegrał główną rolę w walce z kalectwem i propagowaniem tej idei w Niemczech. Z tego powodu został później nazwany „Ojcem Opieki Społecznej nad Kalekami”.

Streszczenie

Konrad Biesalski urodził się w Ostródzie 14 listopada 1868 roku w ówczesnych Prusach Wschodnich. Studia medyczne rozpoczął w Halle, a ukończył je w 1894 roku w Berlinie. Głównym jego trendem kształcenia były pediatria, chirurgia i ortopedia. Praktykował krótko w Würzburgu, a następnie w Szpitalu Miejskim w Berlinie, gdzie później stanął na czele Departamentu Ortopedycznego. Początkowo pełnił również funkcję kierownika Oddziału Ortopedycznego i Zakładu Radiologii w Urban-Krankenhause, a następnie dyrektora w Berlińsko-Brandenburskim Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym dla kalek. Odegrał główną rolę w walce z kalectwem i propagowaniem tej idei w Niemczech. Z tego powodu został później nazwany „Ojcem Opieki Społecznej nad Kalekami”.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019