Bilateral fracture of radial heads with dislocation treated surgically

Obustronne złamanie głów kości promieniowej z przemieszczeniem leczone operacyjnie

Abstract

Fracture of the radius is quite frequently observed within elbow joint. This pertains to nearly 20 per cent of acute traumas within elbow joint [2]. Isolated fracture of the radial head occurs in only less than 2 per cent of fractures [3]. Bilateral fracture of radial heads occurs most frequently as a component of severe, high-energy traumas of elbow joint but may also occur after the fall from one’s own height. Early diagnosis and minimally invasive surgery allowing for immediate active mobilization of elbow joint are critical in the treatment of radial head fracture. We operated a young female patient with a low-energy trauma, suff ering from the fracture of both radial heads, with a method allowing for immediate rehabilitation and obtained a very good functional outcome of treatment.

Streszczenie

Złamanie głowy kości promieniowej jest dość często spotykanym złamaniem w obrębie stawu łokciowego. Dotyczy około 20% ostrych obrażeń w obrębie łokcia. Izolowane złamanie głowy kości promieniowej występuje tylko w około 2% złamań. Obustronne złamania głów kości promieniowych występują najczęściej jako składowe ciężkich obrażeń stawu łokciowego po urazach wysokoenergetycznych lecz może wystąpić również po urazie na skutek upadku z własnej wysokości. Najważniejsze w leczeniu złamań głów kości promieniowych jest wczesne rozpoznanie i minimalnie inwazyjna operacja pozwalająca na włączenie wczesnych ruchów w stawie łokciowym. W naszym ośrodku operowaliśmy młodą kobietę po urazie niskoenergetycznym ze złamaniem głów obu kości promieniowych metodą pozwalającą na włączenie wczesnej rehabilitacji uzyskując bardzo dobry funkcjonalny efekt leczenia.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019
1/2019