Paralysis of three upper limb nerves due to a humerus supracondylar fracture – distant results of treatment. Case report

Porażenie trzech nerwów kończyny górnej w przebiegu złamania nadkłyciowego kości ramiennej – odległe wyniki leczenia. Opis przypadku

Abstract

We are presenting the case of an 8 year old patient who suffered from a left elbow joint trauma and was admitted to the clinic of Children’s Orthopedy and Rehabilitation in Lublin due to a left humeral supracondylar fracture in an extensor mechanism injury. Because of this injury, besides damage to the locomotor system, it lead to sensory and motor dysfunction of the three peripheral nerves of upper limb. An emergency closed reduction of the fracture through a percutaneous wire stabilisation was performed. On the third day after the injury, a revision was undertaken of the elbow joint, releasing the trapped brachial artery along with the damaged median nerve. A Kirschner wire was also removed due to conflict with the ulnar nerve. After multiple months of rehabilitation the child regained full left upper limb function.

Streszczenie

Przedstawiamy opis przebiegu leczenia pacjentki, która w wieku 8 lat doznała urazu stawu łokciowego lewego i została przyjęta do Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej USzD w Lublinie. U chorej doszło do złamania nadkłykciowego kości ramiennej lewej w mechanizmie wyprostnym. W wyniku urazu, oprócz uszkodzenia narządu ruchu, doszło do zaburzenia funkcji czuciowych oraz ruchowych trzech nerwów obwodowych kończyny górnej. W trybie nagłym wykonano repozycję zamkniętą złamania ze przezskórną stabilizacją drutami Kirschnera. W trzeciej dobie od urazu wykonano rewizję stawu łokciowego lewego, uwalniając uwięźniętą tętnicę ramienną wraz z nerwem pośrodkowym oraz usunięto drut K konfliktujący z nerwem łokciowym. Dziecko po wielomiesięcznej rehabilitacji odzyskało pełną funkcję kończyny górnej lewej.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019