Patient with a fracture of the proximal end of the femur in an urban hospital

Pacjent ze złamaniem bliższego końca kości udowej w szpitalu miejskim

Abstract

Proximal femur fractures present a serious social problem and an immense challenge for doctors, nurses and the entire health care system engaged in the treatment process. Patients suffering from this kind of fracture comprised the greatest group among all trauma patients treated surgically in our ward. Consequently, we not only conducted an epidemiological analysis of the tested group of patients and an analysis of the available treatment methods, but also traced the patients’ disposition throughout the following year. The group of tested subjects consisted of 1,200 patients who suffered from proximal femur fractures and were treated in our ward over the period 2009-2015. Out study shows that the majority of patients required surgical treatment, 48.7% were readmitted into hospital within a period of one year and about one fifth of subjects suffering from proximal femur fractures died.

Streszczenie

Złamania bliższego końca kości udowej są poważnym problemem społecznym i ogromnym wezwaniem dla leczących lekarzy, pielęgniarek oraz całego systemu opieki zdrowotnej i socjalnej. Pacjenci z tego typu złamaniami stanowili największą grupę wśród pacjentów urazowych operowanych na naszym oddziale. W związku z tym w naszej pracy przeprowadziliśmy analizę epidemiologiczną badanej grupy pacjentów, analizę sposobów leczenia oraz prześledziliśmy dalsze losy chorych w ciągu jednego roku. Grupę badanych stanowiło 1200 pacjentów po złamaniach bliższego końca kości udowej leczonych w naszym oddziale w latach 2009 do 2015. Z naszych badań wynika że większość pacjentów wymagało leczenia operacyjnego, 48,7 % w ciągu roku wymagało ponownej hospitalizacji a ok. 1/5 pacjentów, po złamaniu bliższego końca kości udowej, zmarło.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
4/2018
3/2018
2/2018
1/2018
6/2017
5/2017