Morphology of the brachial artery injuries in Gartland’s type III supracondylar fractures of the humerus in children

Morfologia urazów tętnicy ramiennej w złamaniach nadkłykciowych kości ramiennej u dzieci typu III wg Gartlanda

Abstract

Supracondylar fractures of the humerus are the most common elbow fractures amongst children. Severe displacement in the cubital fossa can cause soft tissue injuries, in the case of Gartland’s classifi cation type III. Supracondylar fractures are high in energy and can cause injuries to the brachial artery. Injuries to the cubital fossa can disrupt blood fl ow in the distal part of the upper limb, causing pulseless pain and pale hand syndrome (ppp), which would need surgical repair. The main goal of this paper is to present morphological injures of the brachial artery in Gartland’s type III supracondylar fractures of the humerus in children.

Streszczenie

Złamania nadkłykciowe kości ramiennej są najczęstszymi postaciami uszkodzeń stawu łokciowego u dzieci. Znaczne przemieszczenie odłamów złamania może spowodować uraz tkanek miękkich okolicy dołu łokciowego czego konsekwencją może być uszkodzenie tętnicy ramiennej. Staje się to czasami przyczyną braku tętna na tętnicy promieniowej i powstania zespołu zaburzeń ukrwienia dystalnych części kończyny, który wymaga chirurgicznej naprawy. Głównym celem tego artykułu, jest przedstawienie morfologii uszkodzeń tętnicy ramiennej w złamaniach nadkłykciowych kości ramiennej typu III wg Gartlanda u dzieci. Praca opiera się na danych uzyskanych od pacjentów leczonych w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej UM w Lublinie w latach 2012-2016. Przedstawiono morfologię uszkodzeń tętnicy ramiennej oraz sposoby i wyniki podjętego leczenia.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
4/2021
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020
2/2020