Evaluation of open repair of Achilles tendon traumatic injury with the use of Kessler’s suture

Ocena wyników leczenia operacyjnego urazowego uszkodzenia ścięgna Achillesa metodą otwartą z użyciem szwu Kesslera

Abstract

Introduction: A traumatic injury of the Achilles tendon occurs due to excessive and also occasional physical activity. This kind of injury results from inadequate preparation for physical activity. One of numerous treatment therapies includes a surgical reconstruction of the tendon with the Kessler’s suture.

Aim of study: The aim of the study was to evaluate eff ects of surgical repair of Achilles tendon rupture with the use of the Kessler’s suture.

Materials and methods: The study was conducted on a group of 40 males (the mean age 49 ± 13 years old) with unilateral rupture of the Achilles tendon. The treatment involved an open surgical procedure with the use of the Kessler’s suture. The follow-up period was at least 6 months. In order to evaluate eff ects of the surgery, the American Orthopedic Foot and Ankle Society Scale (AOFAS) was used (assessment of effi ciency of the ankle and hindfoot joints).

Results: Achilles tendon function was fully restored in 39 patients. 34 patients considered the post-operative limb state very good. No re-rupture of the operated limb or damage to the other limb were observed in any of the studied patients.

Conclusions: Surgical repair of Achilles tendon rupture with the use of the Kessler’s suture seems to be an eff ective treatment method for patients.

Streszczenie

Wstęp: Urazowe uszkodzenie ścięgna Achillesa należy do urazów wynikających z nadmiernej, a także okazjonalnie podejmowanej aktywności fizycznej. W przypadku tego typu uszkodzenia występuje brak odpowiedniego przygotowania do wysiłku fizycznego. Jedną z wielu metod leczenia tego urazu jest operacyjna rekonstrukcja ścięgna z wykorzystaniem szwa Kesslera.

Cel pracy: Celem pracy jest ocena wydolności mięśnia trójgłowego łydki po leczeniu operacyjnym metodą otwartą z użyciem szwu Kesslera.

Materiały i metody: Badania przeprowadzono na grupie 40 mężczyzn (średnia wieku 49 lat ± 13), z jednostronnym zerwaniem ścięgna Achillesa. Leczenie operacyjne zostało wykonane techniką otwartą, z wykorzystaniem metody szwu Kesslera. Okres obserwacji wynosił, co najmniej 6 miesięcy. Do oceny wyniku zabiegu użyto skali AOFAS (ocena wydolności stawu skokowego i stępu) iloraz skali oceny jakości życia SF36.

Wyniki: U 39 chorych leczonych uzyskano pełny powrót funkcji ścięgna Achillesa. W przypadku oceny stanu kończyn, 34 chorych oceniało stan kończyny po zabiegu jako bardzo dobry. U żadnego z badanych nie doszło do ponownego uszkodzenia operowanego ścięgna, ani uszkodzenia w drugiej kończynie.

Wnioski: Leczenie operacyjne metodą szwu Kesslera urazowego uszkodzenia ścięgna Achillesa wydaje się korzystną metodą leczenia dla chorego.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
5/2018
4/2018
3/2018
2/2018
1/2018
6/2017