Difficulties in diagnosis and treatment of infl ammatory changes within the motor system caused by foreign bodies – report of three cases

Trudności diagnostyczne i lecznicze zmian zapalnych w obrębie narządu ruchu spowodowanych przez ciała obce – opisy przypadków

Abstract

Foreign bodies in soft tissues are often the cause of infl ammation and health problems. The importance of proper anamnesis is emphasised thoroughly in this case study and throughout many others. Foreign objects show a varying degree of radio-sensitivity and density, which also depends on the size and depth of the body. depending on these features and what would be most comfortable and cost eff ective certain imaging techniques have been researched. Each case showed how anamnesis is extremely important and that any indication in a penetrating injury should be properly, with best results being from a high sensitivity USG, explored so that no further problems arise.

Streszczenie

Wśród pacjentów w wieku rozwojowym spotykamy urazy narządu ruchu nie występujące w starszych grupach wiekowych a związane są one z dynamicznym rozwojem dziecka, dużą ruchliwością oraz brakiem przewidywania konsekwencji własnych działań. Taka aktywność może powodować zranienia kolcami roślin oraz urazy z pozostającymi w tkankach miękkich organicznymi ciałami obcymi. Cieniujące ciała obce były opisywane w literaturze, natomiast problemowi radionegatywnych ciał obcych i zapaleniom w obrębie narządu ruchu z nimi związanym nie poświęcono wielu publikacji. W pracy opisujemy ciekawe przypadki pacjentów leczonych w naszej Klinice, u których proces chorobowy związany był z pozostającym w tkankach miękkich radionegatywnymi ciałami obcymi. Autorzy zwracają uwagę na ogromna rolę prawidłowo zebranego wywiadu. Pomimo dużej dostępności badań obrazowych o wysokiej czułości i swoistości, wnikliwie przeprowadzony wywiad dotyczący mechanizmu urazu niejednokrotnie pozwala postawić trafna diagnozę, skrócić czas leczenia i powrót dziecka do normalnej aktywności.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019