Arthroereisis in flexible flatfoot in youths

Artroereza w stopach płasko-koślawych wiotkich u młodzieży

Abstract

Flexible flatfoot is a common defect in children and adults. Up to about the age of 10, the longitudinal arch of the foot can be spontaneously reproduced and does not require treatment. After the age of 10 with the co-occurrence of pain, arthroereisis can be performed, i.e. limiting the excessive pronation by an implant located in the tarsal sinus region. This treatment is simple, without serious complications with very good outcomes.

Streszczenie

Stopa płasko-koślawa wiotka jest często występującą wadą u dzieci a także dorosłych. Do około 10 roku życia łuk podłużny stopy może zostać samoistnie odtworzony i nie wymaga leczenia. Po 10 roku życia przy równoczesnym występowaniu dolegliwości bólowych można wykonać artroerezę czyli ograniczenie nadmiernego ruchu pronacji przez implant założony w rejonie zatoki stępu. Zabieg ten jest prosty, bez poważnych powikłań z bardzo dobrymi wynikami.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020