Developmental dysplasia of the hip in newborns – a still relevant problem

Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego u niemowląt – problem nadal aktualny

Abstract

Developmental dysplasia of the hip in infants covers a wide range of different clinical severity, from complete dislocation, through subluxation to dysplasia, often of mild degree, which disappears on its own. The consequences of undiagnosed dysplasia may affect the motor skills of a child and an adult. A complete cure of the defect using simple nursing methods is possible only in infancy. The introduction of sonographic imaging facilitated early diagnosis of the defect, which significantly reduced the need for surgical treatment. For this trend to continue early orthopedic and sonographic examination of children with risk factors must be conducted and in Poland this should be a standard for all newborns.

Streszczenie

Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego u niemowląt obejmuje szerokim wachlarzem różnego stopnia nasilenia wady, od pełnego zwichnięcia poprzez podwichnięcie do dysplazji, czasem miernego nasilenia, która samoistnie ustępuje. Następstwa nierozpoznanej dysplazji mogą wpłynąć na motorykę dziecka a także osoby dorosłej. Całkowite wyleczenie wady prostymi sposobami pielęgnacyjnymi jest możliwe tylko w wieku niemowlęcym. Wprowadzenie ultasonograficznej oceny stawu biodrowego umożliwiło wczesne rozpoznanie. Wpłynęło to na znaczne ograniczenie potrzeby leczenia operacyjnego. Aby utrzymać ten trend należy wcześnie badać ortopedycznie i sonograficznie dzieci z czynnikami ryzyka a w warunkach polskich całą populację nowo narodzonych dzieci.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020