Impending atypical femoral fractures due to prolong bisphosphonate use – case report and literature review

Zagrażające atypowe złamania kości udowej w wyniku przewlekłej terapii bisfosfonianami – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

DOI: DOI: 10.31139/chnriop.2018.83.2.18

Abstract

We present a case of 78 year old female, who was treated orally with ibandronic acid. It is widely accepted drug, used in osteoporosis treatment. After several months, she started to suffer because of thigh pain. She was diagnosed with impending atypical femoral fracture after following diagnostic protocol. Immediate discontinuation of further drug use and limited weight bearing on affected extremity, led to clinical improvement and pain relief. The patient avoided complete femoral fracture. The regression of changes was proved in SPECT (single-photon emission computed tomography).

Streszczenie

W pracy przedstawiono przypadek 78 letniej chorej, która przez ponad 4 lata przyjmowała doustnie kwas ibandronowy z powszechnie stosowanej w leczeniu osteoporozy grupy bisfosfonianów. Po kilku miesiącach terapii, zaczęła odczuwać bóle w obrębie kości udowych. Na podstawie wnikliwej diagnostyki obrazowej, zdiagnozowano u chorej zagrażające złamanie atypowe kości udowych. Natychmiastowe odstawienie leku oraz oszczędzanie kończyny pozwoliło uniknąć dokonania się pełnego złamania, a dolegliwości bólowe stopniowo ustąpiły. Regresję zmian potwierdziło kontrolne badanie SPECT (single-photon emission computed tomography).

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
4/2018
3/2018
2/2018
1/2018
6/2017
5/2017