Pathological femoral shaft fracture in a patient with a history of lobular carcinoma treated with bisphosphonates. A surgical approach

Patologiczne złamanie trzonu kości udowej w przebiegu nowotworu sutka u chorej leczonej bisfosfonianami z całkowitym zarośnięciem kanału szpikowego leczone operacyjnie gwoździowaniem śródszpikowym po uprzednim wytworzeniu kanału śródszpikowego

DOI: 10.31139/chnriop.2018.83.3.24

Abstract

Pathological fracture of the femur accounts for as much as 45.5% of all pathological fractures [1,2,3]. There is a number of surgical approaches to such trauma: resection arthroplasty or fracture reposition, intramedullary nailing fixation or plate fixation using angular stable screws [4-15]. First of all, a patient with pathological femoral shaft fracture should be early recognized and treated with a minimally invasive surgery, which facilitates early and painless rehabilitation focused on bringing patient to the erect, life-quality improving, position. We operated a female patient with the low-energy injury following the pathological femoral shaft fracture, diagnosed earlier with lobular carcinoma and treated with Sindronat (Dinatrii clodrans). During the surgery, complete obliteration of medullary cavity in the proximal femur was found. Consequently, medullary tunnel had to be made with reamers and bone fractured fragments were set and fixed with an intramedullary locking nails. Such procedure yielded a good functional outcome.

Streszczenie

Najczęstszym umiejscowieniem złamania patologicznego jest kość udowa ( nawet do 45,5% wszystkich złamań patologicznych) [1,2,3]. Istnieje wiele sposobów zaopatrzenia tego typu złamania: protezoplastyka resekcyjna, repozycja złamania i stabilizacja przy pomocy gwoździowania śródszpikowego lub płyty ze śrubami stabilnymi kątowo [4-15]. Najważniejsze w leczeniu chorego ze złamaniem patologicznym kości udowej jest wczesne rozpoznanie i minimalnie inwazyjna operacja pozwalająca na wczesną bezbolesną pionizację poprawiającą jakość życia [16,17,18]. W naszym ośrodku operowaliśmy kobietę po urazie niskoenergetycznym ze złamaniem patologicznym trzonu kości udowej w przebiegu nowotworu zrazikowego sutka leczonego preparatem Sindronat (Dinatrii clodrans). Podczas zabiegu operacyjnego stwierdzono całkowite zarośnięcie jamy szpikowej części bliższej kości udowej w związku z czym wytworzono rozwiertakami kanał szpikowy, zreponowano odłamy złamania i ustabilizowano gwoździem śródszpikowym blokowanym statycznie uzyskując dobry wynik funkcjonalny.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019
1/2019