Comminuted calcaneal fracture with avulsion of Achilles insertion treated with the use of intramedullary nailing in the modified original method

Wielofragmentowe złamanie kości piętowej z awulsyjnym oderwaniem przyczepu ścięgna Achillesa leczone przy pomocy gwoździa śródszpikowego w modyfikacji własnej metody

DOI: 10.31139/chnriop.2018.83.3.25

Abstract

Calcaneal fracture has always posed a diagnostic and therapeutic problem. A thorough knowledge of the morphology of fracture, correct time to begin treatment and minimally-invasive surgery that allows for early physical mobilization of the operated limb are of critical importance in the treatment of calcaneal fractures. We operated a male patient with a high-impact injury with the use of a low-invasive, our original and modified method ensuring early kinesitherapy and achieved a good functional outcome of treatment.

Streszczenie

Złamanie kości piętowej stanowi odwieczny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Najważniejsze w leczeniu złamań kości piętowej jest dokładne poznanie morfologii złamania, prawidłowy moment rozpoczęcia leczenia i minimalnie inwazyjna operacja pozwalająca na włączenie wczesnych ruchów kończyny operowanej. W naszym ośrodku operowaliśmy mężczyznę po urazie wysokoenergetycznym małoinwazyjną metodą w modyfikacji własnej pozwalającą na włączenie wczesnej kinezyterapii uzyskując bardzo dobry funkcjonalny efekt leczenia.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
4/2019
3/2019
2/2019
1/2019
6/2018
5/2018