Multilevel spinal osteotomy in ankylosing spondylitis – case report

Wielopoziomowa osteotomia kręgosłupa u pacjenta z ZZSK – opis przypadku

DOI: DOI: 10.31139/chnriop.2018.83.4.32

Abstract

Ankylosing spondylitis (AS, Bechterew’s Disease) is a chronic inflammatory disease of the spine of unknown etiology. One of its consequences is the progressive deformity of the spine. The resulting spinal imbalance results in falls and fractures. Surgical treatment of fixed deformities consists in reconstructing the spine balance through osteotomies of the spine with its stiffening in a corrective position. The following paper presents the case of a patient with total hyperkyphosis in the course of AS, traumatic PTK, and global sagittal imbalance, subjected to two-stage surgical treatment of spinal deformities with the use of three-column osteotomies in the cervical and lumbar spine sections.

Streszczenie

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK, Choroba Bechterewa) to przewlekła zapalna choroba kręgosłupa o nieznanej etiologii. Jednym z jej następstw jest postępująca deformacja kifotyczna kręgosłupa. Tak powstałe zaburzenia balansu strzałkowego kręgosłupa prowadzą w do upadków pacjenta i złamań. Leczenie operacyjne utrwalonych deformacji polega na odtworzeniu balansu kręgosłupa poprzez osteotomie kręgosłupa z jego usztywnieniem w korekcyjnym ustawieniu. W poniższej pracy przedstawiamy przypadek pacjenta z totalną hiperkifozą w przebiegu ZZSK, urazową PTK (post-traumatic kyphosis), oraz globalnym zaburzeniem balansu strzałkowego, poddanego dwuetapowemu leczeniu operacyjnemu deformacji kręgosłupa z użyciem osteotomii trójkolumnowych w odcinku szyjnym i lędźwiowym.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
4/2019
3/2019
2/2019
1/2019
6/2018
5/2018