Analysis of complications resulting from femoral neck fracture treatment using Targon FN system

Analiza powikłań leczenia złamań szyjki kości udowej przy użyciu systemu Targon FN

DOI: DOI: 10.31139/chnriop.2018.83.5.35

Abstract

The study was aimed to assess the outcomes of the operative procedure applied in the patients with the femoral neck fracture, treated with the Targon FN system, manufactured by Aesculap, and identify relationships between the outcome of treatment of the femoral neck fracture, patient’s body mass, length of the period between the moment of injury and surgery, age of patient, prescribed medications. Study criteria were met by 19 patients aged between 25 and 87 and the average follow-up time was 20 months. Over the period between the surgery time and the study time, 3 patients died. The diagnosed complications included fracture below the implant (plate), aseptic necrosis of the femoral head, pseudarthrosis of the femoral neck and deep vein thrombosis. The joint functionality was assessed using the Harris Hip Score, where excellent and good results accounted for 70 per cent of all results. Given the low-invasiveness of the surgery, this is a recommendable method that allows for the preservation of the patient’s hip joint, early rehabilitation and bringing patient to the vertical position. Complications were primarily diagnosed in the patients who had a postponed surgery, i.e. over 4 days after the injury involving 31B3 fracture according to AO.

Streszczenie

Celem pracy jest ocena wyników leczenia operacyjnego chorych ze złamaniem szyjki kości udowej zaopatrzonych przy użyciu systemu Targon FN firmy Aesculap oraz znalezienia zależności wyniku leczenia od typu złamania, masy ciała, czasu od urazu do zabiegu operacyjnego, wieku pacjenta, przyjmowanymi lekami. Kryteria badania spełniało 19 chorych w wieku od 25-87 lat, średni czas obserwacji wynosił 20 miesięcy. W okresie od chwili operacji do przeprowadzenia badania zmarło 3 chorych. Stwierdzono powikłania takie jak złamanie poniżej płytki, jałowa martwice głowy kości udowej, staw rzekomy szyjki kości udowej i zakrzepica żył głębokich. Funkcję stawu oceniono przy pomocy skali Harris Hip Score uzyskując 70% wyników doskonałych i dobrych. Biorąc pod uwagę małoinwazyjność zabiegu jest to metoda wartą polecenia pozwalająca na zachowanie własnego stawu biodrowego, wczesną pionizację i rehabilitację. Powikłania stwierdzono przede wszystkim u chorych operowanych w trybie odroczonym tzn. powyżej 4 doby od urazu i z typem złamania 31B3.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019