Bicompartmental locked bucket-handle tears of menisci concealing the concomitant anterior cruciate ligament injury for 2 years – case report

Obustronne uszkodzenie łąkotek typu rączki od wiadra z ich zablokowaniem, maskując przez 2 lata towarzyszące uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego – opis przypadku

DOI: DOI: 10.31139/chnriop.2018.83.5.37

Abstract

Locked bucket-handle tears of both medial and lateral menisci, called in the literature “Jack and Jill lesion”, with simultaneous anterior cruciate ligament (ACL) injury are an extremely rare phenomenon. It is highly differentiated in the field of trauma mechanism, treatment options and postoperative care. This is the first described case when a bicompartmental locked bucket-handle tears of menisci masked a torn ACL and imitated the stabile knee joint for 2 years. Complex trauma needs a complex treatment, and a single-stage or multi-stage surgical approach is performed. Authors chose a two-steps surgical procedure with primary meniscal repair and secondary, early ACL reconstruction.

Streszczenie

Obustronne, zablokowane uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej oraz bocznej, nazywane w literaturze „Jack and Jill lesion”, z jednoczasowym uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego (ACL), jest niezmiernie rzadkim zjawiskiem. Patologia ta jest wysoce zróżnicowana pod względem mechanizmu urazu, metod leczenia i postępowania pooperacyjnego. Nasz przypadek jest pierwszym dotychczas opisanym, kiedy obustronne, zablokowane uszkodzenie łąkotek typu rączki od wiadra maskowało uszkodzone ACL oraz imitowało stabilność stawu kolanowego przez 2 lata. Złożone urazy potrzebują złożonego leczenia, stosowane jest jedno lub wieloetapowe leczenie chirurgiczne. Autorzy wybrali dwuetapowy sposób leczenia z pierwotną naprawą uszkodzeń łąkotek i wtórną, wczesną rekonstrukcją ACL.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
2/2019
1/2019
6/2018
5/2018
4/2018
3/2018