Management and results in 16 cases of periprosthetic fracture and infection after hip and knee arthroplasty. Experience in 2005-2015

Postępowanie i wyniki leczenia w 16 przypadkach infekcji i złamania okołoprotezowego po endoprotezoplastyce stawu biodrowego i kolanowego. Doświadczenie lat 2005-2015

DOI: DOI: 10.31139/chnriop.2018.83.5.36

Abstract

Introduction. Periprosthetic fracture (PPF) with periprosthetic joint infection (PJI) is a serious complication of both total hip replacement (THR) and total knee artthoplasty (TKA).

Materials and methods. Results were evaluated in 16 patients (17 prostheses) aged 35-82 years, operated due to infection and fracture after THR (8) and TKA (9). Observation period 3-13 years (average 6.5 years). Etiology of infection: S. aureus (11), Staph. epidermidis (3), VRE (1), Pseudomonas aeruginosa (1), E. Coli (1). Fractures have been stabilised with: cerclage, Partridge tapes, Bridgeplate system with acrylic cement with antibiotic (ALAC), 1-2 plates with screws, cerclage and nail with ALAC (2), Integracja plate, femoro-tibial nail with ALAC spacer as knee arthrodesis, intramedullary ALAC spacer constructed on a nail. There have been performed THR and TKA revisions: 2-stage (8), 1-stage (1), definitive removal of prosthesis (5), spacer without reaimplantation (1), debridement (1), conversion of the total femoral prosthesis into a permanent total femoral ALAC spacer (1).

Results. Cure of infection in 12 and fracture healing was achieved in 9 patients. There were performed 2 amputations. 10 prostheses were preserved and 5 were removed. Limb function after treatment: very good (1), good (7), sufficient (6), bad - after amputation (2).

Conclusions. In each case of fracture and infection, apart from the fixation of the fracture, revision of the endoprosthesis should be performed, using a spacer or local carriers of antibiotics near the endoprosthesis and fracture ostheosynthesis. A stable fixation of fracture with plate, intramedullary nail or spacer with stem is necessary to get union and cure the infection. In infected periprosthetic fractures with unstable endoprosthesis, good conditions for fracture healing and cure of infection can be obtained by using a spacer extended with a long intramedullary stem covered with ALAC with a 5% addition of a targeted antibiotic.

Streszczenie

Wstęp. Złamania okołoprotezowe z infekcją (PJI) jest poważnym powikłaniem endoprotezoplastyki stawu biodrowego (THR ) i kolanowego (TKA).

Materiał i metody. Oceniono wyniki u 16 pacjentów (17 endoprotez) w wieku 35-82 lata, operowanych z powodu zakażenia i złamania po THR (8) i TKA (9). Okres obserwacji 3-13 lat (średnio 6,5 roku). Etiologia zakażenia: S. aureus (11), Staph. epidermidis (3), VRE (1), Pseudomonas aeruginosa (1), E. coli (1). Stosowano zespolenia złamań: cerclage, taśmy Partridge‘a, płyta Bridgeplate z cementem akrylowym z antybiotykiem, 1-2 płyty mostujące ze śrubami, cerclage i gwóźdź z cementem z antybiotykiem (2), zespolenie płytą Integracja, gwoźdz udowo-goleniowy ze spaceram z usztywnieniem kolana, zespolenie trzpieniem spacera z cementu akrylowego na gwoździu. Rewizje THR i TKA: 2-etapowe (8), 1-etapowa (1), dealoplastyka (5), spacer bez realoplastyki (1), oczyszczenie (1), zamiana endoprotezy całej kości udowej na spacer z cementu akrylowego (1).

Wyniki. Opanowanie infekcji u 12, zrost złamania u 9 leczonych. Wykonano 2 amputacje; zachowano 10, usunięto 5 endoprotez. Funkcja kończyny po leczeniu: bardzo dobra (1), dobra (7), dostateczna (6), zła – po amputacji (2).

Wnioski. W każdym przypadku złamania i zakażenia poza zespoleniem złamania należy wykonać rewizje endoprotezy, z zastosowaniem spacera lub miejscowych nośników antybiotyków w okolicy endoprotezy i zespolenia złamania. Stabilne zespolenie płytkowe, sródszpikowe lub spacerem jest niezbędne dla uzyskania zrostu i wyleczenia infekcji. W zakażonych złamaniach okołoprotezowych z niestabilną endoprotezą dobre warunki do uzyskania zrostu i wyleczenia infekcji można uzyskać z zastosowaniem spacera rozbudowanego o długi trzpień na gwoździu sródszpikowym, pokrytym cementem akrylowym z 5% dodatkiem celowanego antybiotyku.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019