Prophylaxis and treatment of heterotopic ossifications after total hip arthroplasty – contemporary view and proposition of the algorithm

Profilaktyka i leczenie skostnień okołostawowych po aloplastyce stawu biodrowego – współczesny pogląd i propozycja algorytmu postępowania

DOI: DOI: 10.31139/chnriop.2018.83.5.39

Abstract

Heterotopic ossification (HO) is the abnormal formation of mature bone in extraskeletal soft tissues, which may commonly occur after Total Hip Arthroplasty (THA). Despite the high incidence of HO and multiple clinical studies examining the phenomenon, the pathophysiology and etiology of HO remain unclear. In advanced cases, HO may significantly decrease results of surgery by impairing range of motion in joint and induce pain. For now, no prophylaxes protocol for prevention of HO in patients after THA exists. Nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) treatment and localized low-dose irradiation are currently available only as prophylaxis of HO formation. The authors, con-ducted a review summering present state of view in case of diagnosis and prophylaxis of HO occur-rence in different clinical cases of patients qualified for Total Hip Arthroplasty.

Streszczenie

Skostnienia heterotopowe (HO) są definiowane jako formowanie się dojrzałej tkanki kostnej w tkankach miękkich. Zjawisko stosunkowo często występuje po Aloplastykach Stawów Biodrowych. Pomimo dość dużej prewalencji zjawiska i znacznej ilości badań, etiologia powstawania zmian wciąż nie jest całkowicie wyjaśniona. W zaawansowanych klinicznie przypadkach, HO mogą znacznie wpływać na pogorszenie wyników operacji poprzez zmniejszenie ruchomości stawu oraz nasilenie dolegliwości bólowych. Obecnie nie istnieje algorytm postępowania w profilaktyce powstawania skostnień okołostawowych. Znane metody o udowodnionej skuteczności to profilaktyka z wykorzystaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz radioterapia o niskich dawkach promieniowania. W artykule przeglądowym, autorzy podsumowują obecny stan wiedzy dotyczący profilaktyki występowania skostnień okołostawowych po THA oraz proponują algorytm postępowania w różnych przypadkach klinicznych.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
2/2019
1/2019
6/2018
5/2018
4/2018
3/2018