C-reactive protein levels as a cardiovascular risk factor in patients with and without periodontal disease who are undergoing hip and/or knee arthroplasty

Stężenie białka C-reaktywnego jako czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z lub bez współistniejącej choroby przyzębia poddawanych alloplastyce stawu biodrowego i/lub kolanowego

DOI: DOI: 10.31139/chnriop.2018.83.5.33

Abstract

Introduction. A number of diseases, including coronary artery disease are now considered as chronic low-grade inflammatory conditions. Their progression is accelerated by other underlying infectious conditions, including periodontal disease. The aim of the study was to assess if periodontal disease is associated with an increased concentration of inflammatory biomarkers in patients scheduled for joint replacement, who represent a group at elevated cardiovascular risk.

Materials and methods. The study included patients scheduled for an elective hip and/or knee replacement surgery, who had pre-operative workup made for the assessment of cardiovascular risk factors. All patients were evaluated by an experienced medical professional in order to assess the periodontal disease status. Patient had their blood taken for the assessment of laboratory parameters, including inflammation biomarkers.

Results. Among 257 randomized patients (mean age, 67.1 years; women, 63.0%), 154 (59.9%) were scheduled for hip surgery and 103 (40.1%) for knee surgery. Groups divided by the type of procedure did not significantly differ in terms of age, sex distribution or the prevalence of diabetes. There were no differences in baseline laboratory parameters between the groups. When we compared patients with and without periodontal disease, we saw that the disease was present in 94 (36.6%) of patients. Patients with periodontal disease were significantly younger (66.6 ± 13.2 vs. 67.3 ± 11.3 years; p = 0.04) than patients without the disease. Patients with periodontal disease also had a higher average C-reactive protein (CRP) concentration (6.0 ± 10.6 vs. 4.1 ± 6.2 mg/dL; p <0.001 No difference was found in terms of other laboratory parameters. More details about the study population can be found in table 1.

Conclusions. Patients with periodontal disease have significantly higher CRP levels, which represents an underlying inflammatory process. The inflammatory process can be responsible not only for elevated cardiovascular risk but also for impaired joint healing.

Streszczenie

Wstęp. Wiele chorób, w tym choroba wieńcowa, uważa się obecnie za przewlekłe stany zapalne o niskim stopniu nasilenia. Ich postęp jest przyspieszany przez inne choroby zakaźne, w tym chorobę przyzębia. Celem badania była ocena czy choroba przyzębia wiąże się ze zwiększonym stężeniem biomarkerów stanu zapalnego u pacjentów planowanych do wymiany stawów, którzy reprezentują grupę o podwyższonym ryzyku sercowo-naczyniowym.

Materiał i metody. W badaniu wzięli udział pacjenci zakwalifikowani do planowej operacji wymiany stawu biodrowego i/lub kolanowego, którzy przeszli przedoperacyjną ocenę czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Wszyscy pacjenci byli oceniani przez doświadczonego lekarza w celu oceny stanu choroby przyzębia. Pacjentom pobrano krew do oceny parametrów laboratoryjnych, w tym biomarkerów stanu zapalnego.

Wyniki. Spośród 257 włączonych do badania pacjentów (średni wiek 67,1 lat, kobiety 63,0%), u 154 (59,9%) zaplanowano na operację stawu biodrowego i 103 (40,1%) operację kolana. Grupy podzielone według rodzaju procedury nie różniły się istotnie pod względem wieku, rozkładu płci ani częstości występowania cukrzycy. Nie było też różnic w podstawowych parametrach laboratoryjnych między grupami. Porównując pacjentów z chorobą przyzębia i bez niej, stwierdzono, że choroba występowała u 94 (36,6%) pacjentów. Pacjenci z chorobą przyzębia byli istotnie młodsi (66,6 ± 13,2 vs. 67,3 ± 11,3 lat; p = 0,04) niż chorzy bez tej choroby. Pacjenci z chorobą przyzębia mieli również wyższe średnie stężenie białka C-reaktywnego (CRP) (6,0 ± 10,6 vs. 4,1 ± 6,2 mg / dl; p<0,001). Nie stwierdzono różnic pod względem innych parametrów laboratoryjnych.

Wnioski. Pacjenci z chorobą przyzębia mają istotnie wyższe stężenia CRP, co jest wyrazem współistniejącego procesu zapalnego. Proces zapalny może być odpowiedzialny nie tylko za podwyższone ryzyko sercowo-naczyniowe, ale także za upośledzone gojenie się stawów po zabiegu.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
2/2019
1/2019
6/2018
5/2018
4/2018
3/2018