Fasciocutaneous cross leg flap combined with stabilization of lower extremities with Ilizarov fixator as a effective salvage procedure for treatment of soft tissue defects with infection and exposure of tibia – case report

Zastosowanie stabilizatora zewnętrznego Ilizarowa z jednoczesną stabilizacją obu kończyn z transferem płata krzyżowego ze zdrowego podudzia w miejsce ubytku skóry wokół ogniska zapalnego w kości piszczelowej drugiej kończyny – opis przypadku

DOI: DOI: 10.31139/chnriop.2018.83.5.38

Abstract

Chronic active tibia osteomyelitis accompanied by soft tissue defects with exposed bone, infected pseudoarthrosis or pathological fractures are a reconstructive challenge to the orthopedic surgeon. We present a case of a 68 year-old patient with chronic tibia osteomyelitis associated with a wound exposing tibia diaphysis. The successful local debridement and reaming of a tibia followed by local antibiotic delivery and cross-leg flap transfer from opposite tibia with stabilization of lower extremities with Ilizarov fixator was achieved in two stages. After 14 months the patient is free from infection and skin defect, able walk with full weight bearing. We consider securing of cross-leg flap with stabilization of lower extremities with Ilizarov fixator as relevant for successful reconstructive procedure for soft tissue defect over tibia in cases of osteomyelitis not suitable for local or microsurgical flap.

Streszczenie

Przewlekłe czynne zapalenie kości piszczelowej, któremu towarzyszy ubytek skóry z ekspozycją kości, zakażonym stawem rzekomym lub patologicznym złamaniem, stanowi wyzwanie dla chirurga ortopedy. Przedstawiamy przypadek 68-letniego chorego z przewlekłym zapaleniem kości piszczelowej z raną eksponującą trzon kości piszczelowej. Wykonano dwuetapowy zabieg rekonstrukcji. Etap pierwszy: oczyszczenie rozwiertakami jamy szpikowej i miejscowa aplikacja biomateriału z antybiotykiem i prewencyjna stabilizacja gwoździem powlekanym cementem z antybiotykiem. W drugim etapie przeniesienie płata skórno-powięziowego z przeciwnej goleni ze stabilizacją obu kończyn dolnych za pomocą stabilizatora Ilizarowa. Uzyskano wygojenie infekcji i ubytku skory nad ogniskiem zapalnym, po 14 miesiącach chory chodzi z pełnym obciążaniem. Uważamy, że zabezpieczenie płata krzyżowego poprzez stabilizacje kończyn dolnych za pomocą stabilizatora Ilizarowa jest istotne dla skutecznej rekonstrukcji ubytku tkanek miękkich tą metodą u chorych z zapaleniem kości i brakiem warunków do płata miejscowego lub mikrochirurgicznego.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019