Thermography in the diagnosis of musculo-skeletal disorders

Termografia w diagnostyce schorzeń narządu ruchu

DOI: 10.31139/chnriop.2018.83.6.46

Abstract

This paper is a systematic review on the use thermography as a diagnostic tool in musculoskeletal disorders. Thermal imaging cameras record skin surface temperature. As many musculoskele-tal disorders impair cutaneous circulation, with thermography we can observe circulatory abnormalities in inflammation, ischemia or sympathetic system dysfunction. Based on literature data a number of uses for thermography in musculoskeletal medicine can be found. In orthopedics in the diagnosis and evaluation of joint disorders, vertebral column pathologies or to monitor the effects of physical rehabilitation. In rheumatology to diagnose soft tissue inflammatory disorders. In surgery and neurology to assess nerve damage. In sports medicine to select appropriate training intensity or as a diagnostic tool to detect injuries. Available literature shows that thermography, although unspecific, is a very sensitive method and can be a valuable complementary diagnostic or screening test.

Streszczenie

W pracy przedstawiono systematyczny przegląd piśmiennictwa dotyczący zastosowania termografii w schorzeniach układu mięśniowo-szkieletowego. Kamery termiczne wykorzystują temperaturę skóry do oceny niektórych schorzeń poprzez rejestrację zmian krążenia krwi i ucieplenia w stanach chorobowych takich jak zapalenia, niedokrwienie i uszkodzenie układu współczulnego. Według dostępnego piśmiennictwa metoda znajduje zastosowanie w ortopedii do oceny schorzeń stawów, patologii kręgosłupa lub w monitorowaniu efektów fizjoterapii. Zastosowanie w reumatologii polega na diagnozowaniu schorzeń zapalnych tkanek miękkich. W chirurgii i neurologii do oceny uszkodzeń nerwów, w medycynie sportowej do wykrywania urazów tkanek miękkich. Metoda ta, chociaż niespecyficzna odznacza się dużą czułością i może być cennym badaniem uzupełniającym diagnostykę schorzeń narządu ruchu jako test przesiewowy.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2019
2/2019
1/2019
6/2018
5/2018
4/2018