Treatment of the 40-years old hypertrophic pseudarthrosis of the humeral shaft after breaking of the intramedullary nail – removal of the intramedullary fixation using Ender rod. Original modification of the method

Leczenie 40-letniego hipertroficznego stawu rzekomego trzonu kości ramiennej po wcześniejszym złamaniu gwoździa śródszpikowego – usunięcie zespolenia śródszpikowego przy pomocy prętu Endera. Modyfikacja własna metody

DOI: 10.31139/chnriop.2019.84.1.05

Abstract

Hypertrophic humeral pseudarthrosis is a frequent complication following a surgical treatment. The question arises about the least invasive treatment to be applied when the intramedullary nail stabilizing axially a humeral pseudarthrosis breaks. So far no explicit answer to this question has been found. We have operated a patient with a 40-years old hypertrophic pseudarthrosis using the Ender rod to remove a broken Kuntscher nail from the medullary cavity, which provided conditions needed for a low-invasive surgery. We fixed the fracture using a specially designed Targon RF system (BBraun/Aesculap, Germany) after reaming the medullary canal, which facilitated early rehabilitation of the affected limb and provided a good functional outcome.

Streszczenie

Hipertroficzny staw rzekomy kości ramiennej to częste powikłanie leczenia operacyjnego. Jaki najmniej inwazyjny zabieg wykonać w wypadku złamania gwoździa śródszpikowego stabilizującego osiowo staw rzekomy kości ramiennej brak jest jednoznacznych odpowiedzi. W naszym ośrodku operowaliśmy chorego z 40 letnim hipertroficznym stawem rzekomym przy użyciu pręta Endera do usunięcia znajdującego się w jamie szpikowej złamanego gwoździa Kuntschera co pozwoliło na zminimalizowanie inwazyjności zabiegu . Złamanie zespoliliśmy przy użyciu spasowanego systemu Targon RF (BBraun/Aesculap, Germany) po wcześniejszym rozwierceniu kanału szpikowego co pozwoliło na wczesną rehabilitację operowanej kończyny i dobry wynik funkcjonalny.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019
1/2019