Benign Joint Hypermobility Syndrome

Łagodny zespół nadmiernej ruchomości stawów

DOI: 10.31139/chnriop.2019.84.2.12

Abstract

Benign joint hypermobility syndrome is a condition in which joint laxity causes clinical symptoms, mainly pain. The diagnostic process is based on physical examination. There is no specific treatment. Symptomatic treatment involves mainly physical therapy and psychotherapy. Considering the psychological impact of the symptoms BJHS patients need targeted multidisciplinary treatment. As the syndrome is chronic, and symptoms affect many sites, patients are often dismissed, which is caused in particular by insufficient awareness of the disease.

Streszczenie

Łagodny zespół nadmiernej ruchomości stawów, to wynikający z wiotkości łącznotkankowej zespół, który wywołuje objawy kliniczne, głównie ból. Diagnostyka polega na badaniu fizykalnym. Leczenie przyczynowe nie istnieje. Objawowe zaś opiera się głownie na fizjoterapii i psychoterapii. Z uwagi na duża komponentę psychologiczną towarzyszącą objawom chorzy wymagają ukierunkowanego leczenia wielodyscyplinarnego. Z uwagi zaś na przewlekłość i wielomiejscowość objawów pacjenci są często lekceważeni, zwłaszcza z uwagi na niepowszechną znajomość tego zespołu.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019
1/2019