Oxygen saturation measurement in dislocated supracondylar fractures in children

Pomiar saturacji krwi tętniczej w przemieszczonych złamaniach nadkłykciowych kości ramiennej u dzieci

DOI: 10.31139/chnriop.2019.84.2.08

Abstract

The goal of his study was to show that oxygen saturation measurement in the distal part of injured upper extremity is one of the best method to assess post-traumatic blood flow disturbances and the necessity for exploration of brachial artery in supracondylar fractures. 32 children, age 4-16, with Gartland’s displaced extension type III injuries and distal disruption of blood flow were treated between 2014 and 2018. Blood disturbances were measured by pulse oximeter. Very good or good results were achieved in 22 non-operatively treated patients where pulseless pink hand symptoms occurred and, after reduction, disappeared. Very good or good results were achieved in 9 patients with pulseless pale and cold hand symptoms. In one patient with pulseless hand (verified by pulse oximeter) but without symptoms of cold hand we decided to explore brachial artery after angio CT examination (Angio-CT showed complete entrapment of the brachial artery). In conclusion we think that oxygen saturation measurement in dislocated supracondylar fractures in children is the best method. It allows us determine whether to avoid or to perform exploration of brachial artery. It is also easily accessible in comparison to the Doppler US or other imaging tools.

Streszczenie

Celem tej pracy jest potwierdzenie, iż pomiar saturacji krwi tętniczej w dystalnej części kończyny górnej jest jedną z najlepszych metod na ocenę pourazowego zaburzenia przepływu krwi i konieczności rewizji tętnicy ramiennej w przypadku złamań nadkłykciowych kości ramiennej. 32 dzieci, w wieku od 4 do 16 lat, po przemieszczonym wyprostnym złamaniu nadkłykciowym typu III wg Gartlanda i z zaburzeniami przepływu w dystalnej części kończyny górnej było leczonych w latach 2014 do 2018. Oceny zaburzeń ukrwienia dokonywano za pomocą pulsoksymetru. Bardzo dobre i dobre wyniki zostały uzyskane u 22 pacjentów, u których zastosowano leczenie bezoperacyjne i gdzie występował objawy „pulseless pink hand” i po nastawieniu złamania ustąpiły. Bardzo dobre i dobry wyniki uzyskano u 9 pacjentów, u których występowały objawy „pulseless pale and cold hand”. W jednym przypadku braku pulsu potwierdzonym pulsoksymetrem, lecz bez innych objawów zaburzeń przepływu krwi zdecydowano na rewizję tętnicy ramiennej po wykonaniu badania angio-TK (uwidoczniło ono całkowite zakleszczenie tętnicy między odłamami złamania). Pomiar saturacji krwi tętniczej w odcinku dystalnym kończyny górnej w przemieszczonych złamaniach nadkłykciowych u dzieci jest najlepszą metodą pozwalającą ocenić potrzebę wykonania otwartej rewizji tętnicy ramiennej. Jest to także metoda łatwo dostępna w porównaniu z USG Doppler czy innymi badaniami obrazowymi.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019
1/2019