Reconstruction of massive acetabular bone loss with pelvic discontinuity

Rekonstrukcja znacznego porewizyjnego ubytku panewki stawu biodrowego powikłanego przerwaniem ciągłości miednicy

DOI: 10.31139/chnriop.2019.84.2.11

Abstract

We present a case of a 66-year-old female patient with a history of multiple revision arthroplasties on the right hip, who was admitted due to another episode of acetabular component displacement. The patient presented with massive acetabular bone loss and pelvic discontinuity. She was implanted with custom-made triflange acetabular component. The device was fixed to the iliac wing, pubis and ischium, and additionally stabilized with screws inserted into the acetabular socket. Filling the whole acetabular defect with titanium mesh, which grew into a bone, provided good osteointegration of the implant with a host’s pelvis. Currently, our patient shows full range of motion in the operated hip, and a control radiography performed one year post-surgery revealed excellent integration of the implant.

Streszczenie

Przedstawiamy przypadek 66-letniej kobiety z przebytą wielokrotnie rewizją artroplastyki biodra prawego. Chora przyjęta z powodu kolejnego epizodu zwichnięcia komponenty panewkowej. Chora z dużymi ubytkami części kostnej panewki i przerwaniem ciągłości miednicy. U chorej wszczepiono trójkołnierzową tytanową panewkę, mocowaną śrubami tytanowymi do talerza biodrowego, kości kulszowej i łonowej. Dodatkowo stabilizowana była śrubami wprowadzonymi w zagłębieniu panewkowym protezy. Zewnętrzna część panewki pokryta była tytanowym meszem, co dawało dobrą integrację panewki z miednicą. Proteza w całości uzupełniała ubytek panewki kostnej z równoczesnym odtworzeniem jej w miejscu anatomicznym. Po zabiegu chora miała pełny zakres ruchów operowanego biodra, a kontrolne badanie radiologiczne wykonane po roku od zabiegu wykazało dobrą integrację implantu.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019
1/2019