Comminuted patella fracture in a patient of advanced age, with xeroderma, treated with a low-invasive, originally modified method using non-absorbable sutures

Wielofragmentowe złamanie rzepki u chorego w podeszłym wieku ze skórą pergaminową leczone metodą małoinwazyjną przy pomocy szwów niewchłanialnych w modyfikacji własnej metody

DOI: 10.31139/chnriop.2019.84.2.10

Abstract

As an intra-articular fracture, patella fracture should be treated with a precise reposition of fragments and stable metal fixation, which enables possibly early passive and active movements of the knee joint. As regards advanced-age patients with xeroderma in the pre-patellar area and poor-quality osseous tissue preventing any stable fixation, it is necessary to take into account a transdermal reposition of fracture and cerclage transdermal fixation with a non-absorbable suture and immobilization with a femoral-crus plaster dressing for the 6-week long period. We operated an advanced-age patient with a comminuted patella fracture using a low-invasive originally modified method allowing for a relatively early kinesiatrics and achieved a very good early functional outcome of the treatment.

Streszczenie

Złamanie rzepki jako złamanie przezstawowe powinno być leczone dokładną repozycją odłamów oraz stabilnym zespoleniem przy pomocy metalu umożliwiającą możliwie szybkie podjęcie ruchów biernych i czynnych stawu kolanowego. W wypadku osoby w podeszłym wieku ze skórą pergaminową w okolicy przedrzepkowej i złą jakością tkanki kostnej uniemożliwiającą wykonanie stabilnego zespolenia należy rozważyć wykonanie zabiegu przezskórnej repozycji złamania i stabilizacji przezskórnej typu Cerklarz nicią niewchłanialną z unieruchomieniem w opatrunku gipsowym udowo-podudziowym na okres 6 tygodni. W naszym ośrodku operowaliśmy mężczyznę w podeszłym wieku ze złamaniem wielofragmentowym rzepki małoinwazyjną metodą w modyfikacji własnej pozwalającą na włączenie relatywnie wczesnej kinezyterapii uzyskując bardzo dobry wczesny funkcjonalny efekt leczenia.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019
1/2019