Simultaneous repair of scapholunate and distal radio-ulnar joints instabilities – case report

Jednoczesna naprawa niestabilności stawu łódeczkowo-księżycowatego i promieniowo-łokciowego dalszego – opis przypadku

DOI: 10.31139/chnriop.2019.84.3.15

Abstract

Simultaneous, serious injury to the scapholunate ligament and triangular fibrocartilage complex, causing symptomatic instability of the SL and DRUJ occurs rarely. In most cases the injury involves only one of these structures, and if both are affected, it usually does not result in symptomatic instability of both. The paper reports a case of simultaneous, symptomatic scapholunate and distal radio-ulnar joints instabilities, requiring operative treatment of both. The repair of both pathologies was performed simultaneously (at one operation), using three-ligament tenodesis (Brunelli/Garcia-Elias) for SL joint and radio-ulnar tenodesis (Adams-Berger) for DRUJ. Details of the operative technique were described and illustrated by figures. Final treatment outcome was satisfactory. The authors beleive that simultaneous repair of both instabilities is a good option, allowing for reduction of treatment period. However, it is complicated and challenging operation, requiring high technical skills and experience in wrist surgery.

Streszczenie

Do jednoczesnego uszkodzenia więzadła łódeczkowo-księżycowatego i kompleksu chrząstki trójkątnej, w stopniu powodującym niestabilność SL i DRUJ dochodzi rzadko. Zwykle uraz dotyczy tylko jednej z tych struktur, a jeżeli obu, to bez jednoczesnej niestabilności. W pracy przedstawiamy przypadek jednoczesnej, objawowej niestabilności stawu łódeczkowo-księżycowatego i promieniowo-łokciowego dalszego, wymagającej naprawy operacyjnej obu patologii. Naprawę obu niestabilności wykonano w trakcie jednej operacji, wykorzystując metodę tenodezy trójwięzadłowej (Brunelli/Garcia-Elias) do stawu łódeczkowo-księżycowatego i tenodezy promieniowo-łokciowej (Adamsa-Bergera) do stawu promieniowo-łokciowego dalszego. Technikę operacyjną opisano ze szczegółami i zilustrowano rycinami. Wynik leczenia był zadowalający. Autorzy uważają, że naprawa obu niestabilności jednocześnie jest dobrym rozwiązaniem, pozwalającym na skrócenie okresu leczenia. Jest to jednak operacja skomplikowana, wymagająca dużej sprawności technicznej i doświadczenia w chirurgii nadgarstka.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019
1/2019