Avulsion fracture of the tibial insertion of the PCL in child – case report

Złamanie awulsyjne przyczepu piszczelowego PCL u dziecka – opis przypadku

DOI: 10.31139/chnriop.2019.84.3.17

Abstract

The posterior cruciate ligament (PCL) plays a relevant role in maintaining proper mechanical stability of the knee joint. Avulsion fracture of the tibial insertion of the PCL is a very rare injury in children. Despite of clinical signs, radiologic studies are fundamental for its correct diagnosis and treatment. Its might be treated either conservative or operative. In children population there are not too many scientific studies which circumscribed such injury. Therefore, we still do not know what is the most effective treatment for avulsion fracture of tibial insertion of the PCL. The case we describe is a classical avulsion fracture of the tibial insertion of the PCL with accurate diagnosis and the surgical treatment followed by short follow-up control. The lesion was fixed with the screw through an open posterior approach with anatomic reduction. The patient has been closed followed for 6 months with extreme good results such as: stable painless knee and excellent functional outcome.

Streszczenie

Więzadło krzyżowe tylne (PCL) odgrywa istotną rolę w utrzymaniu właściwej stabilności mechanicznej stawu kolanowego. Oderwanie piszczelowego przyczepu PCL jest bardzo rzadkim uszkodzeniem u dzieci. Objawy kliniczne są nie zawsze są jednoznaczne i łatwe do stwierdzenia. Badania radiologiczne mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowej diagnozy i leczenia. Uszkodzenie to może być leczone nieoperacyjnie lub operacyjnie. W dostępnym piśmiennictwie nie ma zbyt wielu prac naukowych, które opisywałyby takie obrażenia. Dlatego nadal nie wiemy, jaki jest najskuteczniejszy sposób leczenia awulsyjnego uszkodzenia piszczelowego przyczepu PCL. Przypadek, który opisujemy, jest klasycznym przykładem urazu tego typu. Leczenie operacyjne poprzedza dokładna diagnoza oparta na badaniu klinicznym i radiologicznym. Uszkodzenie zostało naprawione za pomocą śruby kaniulowanej z dostępu tylnego do stawu kolanowego, po uzyskaniu anatomicznej repozycji złamania. Pacjent został poddany obserwacji klinicznej przez 6 miesięcy. Osiągnięte wyniki oceniono jako bardzo dobre. Chory uzyskał pełną stabilność stawu kolanowego, brak dolegliwości bólowych z doskonałym wynikiem funkcjonalnym.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019