Peri-implant femoral shaft fracture in patient with healed femoral neck fracture treated operatively using Targon FN system

Złamanie okołoimplantowe trzonu kości udowej u chorej z wygojonym złamaniem szyjki kości udowej leczonym operacyjnie przy użyciu systemu Targon FN

DOI: 10.31139/chnriop.2019.84.3.18

Abstract

Pursuant to the recent literature recommendations, we managed 31B1 fracture with Targon FN plate (BBraun/Aesculap, Germany) in our hospital. Patient reported to our center 14 weeks after operation, complaining about pain ailments in the proximity of the operated area. Patient did not sustain any other injuries. X-ray examination revealed the healed fracture of the femoral neck and fracture below a lower screw stabilizing implant.

Streszczenie

Zgodnie z doniesieniami z najnowszego piśmiennictwa złamanie typu 31B1 zaopatrzyliśmy w naszym ośrodku przy użyciu płytki Targon FN (BBraun/Aesculap, Niemcy). Chora po 14 tygodniach od operacji zgłosiła się z powodu bólu okolicy operowanej – wcześniej bez dodatkowego urazu. W wykonanym badaniu radiologicznym stwierdzono wygojone złamanie szyjki kości udowej i złamanie poniżej dolnej śruby stabilizującej implant.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019