Flexor tendon repair in local infiltration anaesthesia and a bloodless field – case report

Zszywanie ścięgien zginaczy w lokalnym znieczuleniu nasiękowym i bezkrwawym polu operacyjnym – opis przypadku

DOI: 10.31139/chnriop.2019.84.3.16

Abstract

Local infiltration anaesthesia with a bloodless operation field allows for proceeding surgery within the hand with no need of use of the tourniquet. This effect is obtained through an injection of greater than standard volume of the anaesthetic solution composed of lignocaine and adrenaline. Adding adrenaline to the mixture induces spasm of small arteries within an infiltration area followed by bleeding inhibition which allows for visualization of most subtle but important structures in the hand and finger. This article reports a case of repair of delayed flexor pollicis longus tendon injury using this method of anaesthesia. A method of finding and retrieval of the flexor pollicis tendon form the wrist to the original point of injury with a drain is also shown. This report shows that local infiltration anaesthesia with adrenaline is an useful technique for repair of acute and delayed tendon injuries, possible to perform by a surgeon himself, with no need of anaesthetist engagement.

Streszczenie

Lokalne znieczulenie nasiękowe z niedokrwieniem operowanej okolicy umożliwia przeprowadzenie operacji w obrębie ręki bez użycia opaski uciskowej. Uzyskuje się to przez wstrzyknięcie większej niż standardowo stosowanej objętości roztworu, który oprócz lignokainy zawiera także adrenalinę. Dodatek adrenaliny powoduje skurcz drobnych naczyń tętniczych, co hamuje krwawienie i umożliwia uwidocznienie większości drobnych, ale istotnych struktur na palcu i ręce. W pracy opisano przypadek naprawy zastarzałego uszkodzenia ścięgna zginacza długiego kciuka przy zastosowaniu tej metody znieczulenia. Pokazano technikę odnajdywania cofniętego do nadgarstka kikuta bliższego ścięgna i przemieszczania go do rany na kciuku przy pomocy drenu. Opisany i zilustrowany przypadek pokazuje, że lokalne znieczulenie nasiękowe z dodatkiem adrenaliny jest przydatną techniką do naprawy świeżych i zastarzałych uszkodzeń ścięgien, możliwą do wykonania przez samego chirurga, bez konieczności angażowania anestezjologa.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019