Two-time multi-fragment periprosthetic fracture along with loosening of the stem of cementless Excia arthroplasty treated using of the cable system and Prevision arthroplasty

Dwuczasowe wielofragmentowe złamanie okołoprotezowe z obluzowaniem trzpienia endoprotezy bezcementowej Excia zaopatrzone przy użyciu systemu kabli ortopedycznych z zaciskami oraz endoprotezy rewizyjnej Prevision

DOI: 10.31139/chnriop.2019.84.5.31

Abstract

Periprosthetic fracture is a frequent complication following implantation of the hip arthroplasty. There are numerous modes of treatment of such injuries, depending on the type and location of the fracture with a particular stress put on the implant stability. Yet the literature provides no convincing evidence whether postponement of the reposition of the periprosthetic fracture over a week after the arthroplasty implantation, until the postoperative wound is healed, may have any negative impact on further treatment. Due to this, as soon as the wound was found healed, 66-year old female patient who had been sent to our center following a multi-fragment and multi-level periprosthetic fracture at the height of the stem of the cementless Excia arthroplasty, was taken to the operation theatre for the revision surgery. Yet the diagnostic examination performed there revealed that the arthroplasty stem was loosened and dislocated and another fracture at the height of the stem occurred. After another delay, caused by the need to get appropriate instruments, the surgery was finally performed under the x-ray TV supervision, using a cable system and the revision Prevision arthroplasty, which provided a stable structure, early rehabilitation of the affected limb and good functional result.

Streszczenie

Częstym powikłaniem implantacji endoprotezy stawu biodrowego jest złamanie okołoprotezowe. Istnieje wiele sposobów zaopatrzenia tego typu złamań w zależności od typu i lokalizacji złamania ze szczególnym uwzględnieniem stabilności implantu. Literatura nie dostarcza jednak przekonujących danych o tym, czy odroczenie zabiegu repozycji złamania okołoprotezowego ponad tydzień po implantacji endoprotezy biodra, do czasu wygojenia rany pooperacyjnej, może mieć negatywny wpływ na wynik dalszego leczenia. W związku z tym, zaraz po wygojeniu rany, 66-letnia pacjentka, która trafiła do naszego ośrodka z wielofragmentowym i wielopoziomowym złamaniem okołoprotezowym na wysokości trzpienia endoprotezy bezcementowej Excia, przewieziona została na blok operacyjny w celu wykonania zabiegu. Jednak wykonane tam badanie diagnostyczne wykazało obluzowanie trzpienia endoprotezy wraz z jej zwichnięciem oraz dodatkowym złamaniem na wysokości trzpienia. Po kolejnej kilkudniowej zwłoce spowodowanej potrzebą sprowadzenia odpowiedniego instrumentarium zabieg wykonany został pod kontrolą RTG TV, przy użyciu systemu kablowego i endoprotezy rewizyjnej Prevision, co pozwoliło na uzyskanie stabilnej konstrukcji, wczesną rehabilitację operowanej kończyny i dobry wynik funkcjonalny.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019