Treatment of hypertrophic pseudarthrosis developed in the femoral subtrochanteric area after intramedullary nail breaking – new application of the LAP system for peri-implant fractures

Leczenie hipertroficznego stawu rzekomego okolicy podkrętarzowej kości udowej po wcześniejszym złamaniu gwoździa śródszpikowego – nowe zastosowanie systemu do złamań okołoprotezowych LAP

DOI: 10.31139/chnriop.2019.84.5.29

Abstract

Hypertrophic pseudarthrosis of the proximal femur is a frequent complication emerging after bloody reposition of the facture with an intramedullary nail. The literature provides no answer to the question how to fix the fragment of fracture ensuing the pseudarthrosis arthroplasty, when proximal fragment is only 10 cm long, to ensure complete and long-standing union and make the fixation stable. We operated a patient with three-year old pseudarthrosis using the LAP system (Locking Attachment Plate), dedicated for peri-implant fractures, and compression plate, which ensured stable fixation, early rehabilitation and good functional outcome.

Streszczenie

Hipertroficzny staw rzekomy części bliższej kości udowej to częste powikłanie krwawej repozycji złamania i stabilizacji gwoździem śródszpikowym. Jak w sposób stabilny i gwarantujący zrost zespolić odłamy złamania w wypadku plastyki stawu rzekomego gdy odłam bliższy ma niespełna 10 cm nie odnalazłem przekonywujących danych literaturowych. W naszym ośrodku operowaliśmy chorego z 3 letnim hipertroficznym stawem rzekomym przy użyciu zestawu do złamań okołoprotezowych LAP (Locking Attachment Plate) z zastosowaną kompresją przy użyciu płyty co pozwoliło na uzyskanie stabilnego zespolenia, wczesną rehabilitację operowanej kończyny i dobry wynik funkcjonalny.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019