High tibial osteotomy

Osteotomia kości piszczelowej

DOI: 10.31139/chnriop.2019.84.5.27

Abstract

Introduction. We are currently experiencing revival of High Tibial Osteotomy (HTO) procedure. After having been forgotten in the 70s, when knee-joint arthroplasty gained popularity, it became more popular again at the beginning of this century and the procedure methodology has been refined. This procedure is widely performed to treat medial knee arthrosis. The main goals of HTO are pain relief, correction of lower limb axis and delaying the need of a knee replacement.

Material and methods. We performed 30 high tibial osteotomies between March 2013 and March 2017 (11:19 male:female). The patients completed 3 questionnaires – Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score, International Knee Documentation Committee (IKDC) Subjective Knee Evaluation and Knee Society Score – just before osteotomy and after mean follow up of 44.4 months.

Results. After comparing the results we achieved significant improvement in every questionnaire. The mean result in KOOS survey increased from 43.6,% to 89.2% and IKDC from 21.6 to 69.5 (max 87 points). We also observed improvement in both parts of KSS questionnaire. In the first one, which measures the range of motion and varus of knee joint from 41% to 94% and in the second part, which assess functionality of the knee from 44,2% to 90,8%. One of IKDC score questions enables patients to rate the function of their knees on a scale from 0 to 10 prior to osteotomy and currently. The improvement was remarkable-the mean result before was 2.6 and now 8.6.

Conclusions. In our study we confirmed HTO as appropriate way of treatment for active patients under 65 years old with medial knee OA and varus malaligment. HTO was a proper procedure to correct knee malaligment, relief pain, improve patients’ functionality and their life-quality in a 44.4 months observation. Therefore we strongly advocate High Tibial Osteotomy in that group of patients.

Streszczenie

Wstęp. Osteotomia kości piszczelowej jest zabiegiem przeżywającym aktualnie swój renesans. Zapomniana w latach 70-tych, gdy na popularności zyskała alloplastyka stawu kolanowego, popularność odzyskała na początku XXI w. po wprowadzeniu licznych innowacji. Obecnie zabieg ten jest stosowany w leczeniu średniozaawansowanych zmian zwyrodnieniowych w przedziale przyśrodkowym kolana. Głównymi celamii osteotomii kości piszczelowej są: uśmierzenie bólu, poprawa osi mechanicznej kończyny i odroczenie w czasie konieczności przeprowadzenia alloplastyki stawu kolanowego.

Materiał i metody. Wykonaliśmy 30 osteotomii kości piszczelowych pomiędzy marcem 2013 r. a marcem 2017 r. (11:19 mężczyzni: kobiety). Pacjenci wypełnili 3 kwestionariusze- Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score, International Knee Documentation Committee (IKDC) Subjective Knee Evaluation and Knee Society Score – przed zabiegiem i średnio 44,4 miesiąca po nim.

Wyniki. Po porównaniu wyników uzyskaliśmy znaczną poprawę w każdym kwestionariuszu. Średni wynik ankiety KOOS wzrósł z 43,6,% do 89,2%, natomiast w przypadku kwestionariusza IKDC pacjenci otrzymywali średnio 21,6 ptk przed osteotomią a po niej -69,5ptk (maksymalnie 87 ptk). Poprawa dotyczyła obydwu części kwestionariusza KSS. W pierwszej z nich, która oceniała m.in. zakres ruchu i zaawansowanie szpotawości kolana pacjenci uzyskiwali średnio 41% przed i 94% po wykonaniu osteotomii, w drugiej części oceniającej funkcjonalność pacjenta zanotowaliśmy wzrost z 44,2% do 90,8%. Największą poprawę zaobserwowaliśmy w jednym z pytań kwestionariusza IKDC, które określało funkcjonalność stawu kolanowego przed i po wykonaniu zabiegu w skali od 0 (bardzo zła funkcjonalność) do 10 (brak problemów z kolanem). Przed osteotomią średni wynik wynosił 2,6, obecnie wynosi on 8,6.

Wnioski. Nasze badanie potwierdza, że osteotomia kości piszczelowej jest odpowiednim sposobem leczenia aktywnych pacjentów poniżej 65 roku życia, z chorobą zwyrodnieniową przyśrodkowej strony stawu kolanowego oraz jego szpotawością. W obserwacji 44,4-miesięcznej wykazaliśmy, że procedura ta była skuteczna w korekcji koślawości kończyny, przynosiła ulgę w bólu, poprawiała funkcjonowanie oraz jakość życia. Z tego powodu polecamy osteotomie kości piszczelowej jako metodę leczenia dla tej grupy pacjentów.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019