Bilateral deep chevron deformity of the first metatarsophalangeal joint – a case report

Rzadka obustronna deformacja stawu śródstopno-paliczkowego pierwszego typu ostry chevron – opis przypadku

DOI: 10.31139/chnriop.2019.84.5.30

Abstract

Most reports divide first metatarsophalangeal (MTP I) joint surface into round, square or chevron shaped. The angular deviation of join surface described as distal metatarsal articular surface (DMAA) is a common situation and is widely known parameter for evaluation of hallux valgus severity. We found no works considering deep chevron shape of metatarsal head together with large DMAA angle. We would like to present the case of a 50 years old female with rare bilateral deformity qualified for surgery because of hallux valgus.

Streszczenie

Większość opracowań wyróżnia trzy warianty anatomiczne stawu śródstopno-paliczkowego pierwszego: okrągły, kwadratowy i dwubocznie spłaszczony (typ chevron). Występujące często kątowe odchylenie powierzchni stawowej znane jako DMAA, jest użytecznym parametrem oceny stopnia zaawansowania palucha koślawego. Nie znaleźliśmy prac opisujących wariant, gdzie dwie płaszczyzny stawowe typu chevron tworzyłyby kąt ostry, łącznie ze skrajnie dużym kątem DMAA. Chcielibyśmy zaprezentować przypadek 50-letniej pacjentki operowanej z powodu palucha koślawego, z rzadką obustronną deformacją.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019